Spre un sindicat Combativ, Modern si Consolidat – 7 iunie Ziua Sindicalistului !!!

Stimați membri de sindicat, frați și surori!

Am onoarea să vă adresez sincere felicitări cu prilejul Zilei Sindicalistului, mar­cată anual la 7 iunie.

Cu această ocazie, aduc un omagiu tuturor generațiilor de activiști sindicali, în special, celor care au participat la punerea teme­liei instituției sindicale, creând pri­mele organizații în scopul apărării drepturilor salariaților la condiții decente de muncă și odihnă, celor care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea mișcării sindicale.

Sindicatele din cadrul FNSAA „Agroindsind” își îndeplinesc zilnic misiu­nea nobilă de apărare a intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților/m embri de sindicat, fortificându-și rân­durile și locul în societate.

Vă urez tuturor multă sănătate, succese în munca pe care o desfășurați pentru bunăstarea salariaților membri de sindicat.

 

Cu respect,

Vasile Mamaliga, Presedinte FNSAA „Agroindsind”

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu