Ce trebuie sa cunoasteti despre plata indemnizatiilor stabilite in sistemul public de asigurari sociale

Din 1 iulie 2019, prin Legea nr. 311 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, au fost efectuate un șir de modificări ce vizează stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor din sistemul public de asigurări sociale.

Departamentul protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a elaborat o notă analitică care conține explicații pe marginea stabilirii, calculării și plății indemnizațiilor în sistemul public de asigurări sociale în contextul modificărilor cadrului legal. Informația respectivă poate fi accesată integral aici.

Cele mai importante modificări care vizează drepturile și interesele salariaților se referă la următoarele aspecte: modalitate de eliberare a certificatul medical; acordarea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă din mijloacele angajatorului; prezentarea certificatului medical pentru acordarea indemnizației de maternitate; stabilirea cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele financiare ale angajatorului; stabilirea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav.

Datele din certificatul medical transmise Casei Naționale de Asigurări Sociale se examinează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la apariția informației corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile. În cazul în care persoana nu întrunește condițiile de stabilire a indemnizațiilor, casa teritorială ia decizia de a refuza stabilirea indemnizației. În acest caz, în termen de 5 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, persoanei i se comunică motivul refuzului.

Totodată, cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către casele teritoriale de asigurări sociale, diferențiat, în funcție de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 și 8 ani, iar 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Mama sau tata (beneficiar de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani) care își reia activitatea, se angajează, desfășoară activități în scopul obținerii de venit sau se eliberează are dreptul la indemnizație lunară. Din 1 iulie 2019, persoane care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului vor putea ridica în paralel și indemnizația, și salariul, dacă au revenit la muncă.

Începând cu 1 ianuarie 2020, asiguratul poate solicita concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani având dreptul la indemnizație lunară conform uneia dintre următoarele opțiuni:

I opțiune – de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la vârsta de 3 ani (indemnizația – 30% din baza de calcul).

II opțiune:

  • până la împlinirea vârstei de 1 an al copilului (indemnizația – 60% din baza de calcul):
  • de 1 an și până 2 ani și 2 luni a copilului (indemnizația – 30% din baza de calcul);
  • de la 2 ani și 2 luni și până la 3 ani (10 luni fără plată).

Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior.

Pentru intrebari va adresati in Departamentul Protectia Muncii a FNSAA „Agroindsind”

dlui Iurie Pojoga: s. 022-212539 sau m.068834420

Sursa: www.sindicate.md

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu