Centrul Sindical Ramural Teritorial Ștefan Vodă din domeniul Agriculturii si Alimentatiei a aderat la Proiectul Pilot al FNSAA 2024 „Resetarea/ Modernizarea/ Reformarea Centrelor Sindicale reprezentate în Consiliul General al FNSAA”

Ieri, 16 aprilie a.c., a avut loc întâlnirea Președintelui și Vicepreședintelui FNSAA dl V.Mămăligă și dl V.Evstratii cu Biroul Executiv al Centrului Sindical Ramural Teritorial Ștefan Vodă din domeniul Agriculturii si Alimentatiei (CSRT), condus de Președintele CSRT, dl V.Lutenco Principalul Scop al Întrunirii: Informarea reciprocă despre mersul implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSAA/Direcțiilor Prioritare de Activitate FNSAA 2024 și  meditarea în comun asupra soluțiilor de depășire a problemelor de moment.

E de remarcat că la Întrunire au participat și cei trei delegați din partea CSRT Stefan-Vodă la Congresul VIII al Federației și care au votat unanim Rezoluția Congresului „Spre un sindicat combativ, modern și consolidat” și au participat activ la alegerea Consiliului General și Conducerii de vârf a Federației, pe care este pusă responsabilitatea principală în realizarea Hotărârilor Congresului.

Conform relatărilor participanților la activitatea din 16 aprilie, discuția s-a desfășurat într-un stil deschis, democratic și obiectiv. Președintele FNSAA dl Vasile Mămăligă a avut un discurs amplu, în cadrul căruia s-au regăsit și anumite performanțe, dar și regrete în legătură cu tergiversarea în multe cazuri a reformei Agroindsind-ului în multe structuri sindicale. Ca un fir roșu a trecut prin toată prezentarea Președintelui FNSAA – problema comunicării insuficiente: Membru de sindicat- Lider/Comitet Sindical- UT-Centrul FNSAA și vice versa. De fapt, întrevederea a depășit cercul de chestiuni preconizate pentru examinare. Au fost abordate cele mai stringente și actuale probleme din viața sindicalistă. Dar totuși implementarea Rezoluției Congresului și-a păstrat prioritatea pe tot parcursul schimbului de opinii produs.

Printre principalele intenții post întrunire se evidențiază participarea CSRT la Proiectul Pilot al FNSAA 2024 „Resetarea/Modernizarea/Reformarea Centrelor Sindicale reprezentate în Consiliul General al FNSAA ”. Și în acest context trebuie de menționat că Centrul Sindical Interramural Ștefan Vodă deja s-a inclus în proiectul respectiv.

Activitatea în acest sens a Președintelui dl Vinidict Lutenco se încadrează perfect în realizarea Obiectivului Nr.1 al Proiectului FNSAA – Implicarea activă, competentă, și cu responsabilitatea asumată a membrilor Consiliului General al FNSAA în implementarea Rezoluției Congresului VIII al FNSAA  2024/25. Acest fapt se realizează în primul rând prin decizia de a pilota în sindicatele selectate a Obiectivului nr.2 al Proiectului FNSAA: Implementarea de către fiecare Centru sindical al propriului Program/Model al Resetării/Modernizării/Reformării 22-27, specificat pentru   2024/25.

Mai mult ca atât, au fost stabilite și punctele de plecare în acest Proiect:

  1. Proiectarea în trimestrul II a.c. de către fiecare sindicat participant la Proiect a propriei caracteristici performante către 2027 (Chipul Sindicatului reformat/Modernizat) și foii de parcurs respective;
  2. Efectuarea la finele semestrului Im- începutul semestrului II ale Campaniei de promovare a acestui sindicat reînnoit/modernizat în cercul larg de sindicaliști;

 3.Implementarea Dialogului Social reciproc avantajos Sindicat- Angajator, în care activitatea Comisiei Dialogului Social și Contractului Colectiv de muncăle revine rolul principal.

În timpul apropiat vor fi clarificate toate aspectele de conlucrare între CSRT Ștefan-Vodă și Departamentul Organizare Educație și Informație în cadrul Proiectului pilot respectiv.

E de menționat participarea activă a Vicepreședintelui FNSAA dl Vasile Evstratii, în special pe problemele cu aspect juridic și a Contabilului Șef dna Galina Staver, care a abordat în special problemele cu caracter financiar.

Așa dar Centrul Sindical Interramural  Ștefan Vodă a pornit sigur pe cale reformării sale în cheia Congresului VIII al FNSAA.

Articol perfectat de Leonard Palii

Șef DOEI al FNSAA în baza informațiilor parvenite de la acest eveniment

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu