Conferința de dare de seamă și alegeri la SA „Barza Albă”

La data de 25 august a. c. la societatea pe acțiuni „Barza Albă” a fost convocată și și-a desfășurat lucrările conferința de dare de seamă și alegeri a Sindicatului SA „Barza Albă”În cadrul conferinței a fost prezentată darea de seamă a comitetului sindical, raportul comisiei de cenzori a sindicatului pentru perioada mai 2017 – iulie 2022.

De asemenea, conferința a apreciat respectarea clauzelor contractului colectiv de muncă. Tot odată au fost alese organele de conducere și control ale Sindicatului: Președintele, vicepreședintele, comitetul sindical, comisia de cenzori.

Cu unanimitate de voturi, în funcția de Președinte al Comitetului sindical a fost ales, pentru o perioadă de 5 ani, dl Vladimir Biriuc.

La lucrările conferinței au participat: dl Vasile Evstratii, vicepreședinte al FNSAA „Agroindsind” și dna Minodora Stroescu, Președintele Uniunii Teritoriale Bălți a FNSAA „Agroindsind”, Președintele Comisiei de Revizie Financiară Centrală a Federatiei.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

2 comentarii la articolul “Conferința de dare de seamă și alegeri la SA „Barza Albă””

  1. Lupu Rodica spune:

    Felicitari, stimate coleg!

    Succese si rezultate pe masura asteptarilor!

Lasă un comentariu