Convenția colectivă, modificată

Vă informăm despre publicarea în Partea III a Monitorul Oficial nr. 226-228 din 04.09.2020 la rubrica Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, ale Federaţiei Naţionale a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară şi ale Federaţiei Naţionale a Şindicatelor din Agricultură şi Alimentatie „AGROINDSIND” din Republica Moldova cu nr. 773 a Protocolului–Acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2017-2020.

Textul integral al Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020 cu modificările operate poate fi accesat pe syte-ul FNSAA „Agroindsind” – agroindsind.md, la rubrica Legislație și servește temei de drept pentru inițierea negocierilor cu angajatorul în vederea majorării salariului tarifar pentru I categorie de salarizare a angajaților – membri de sindicat, conform prevederilor alineatului (5), art. 38 Codul muncii al RM și p. 2 al Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020.

În contextul celor relatate, solicităm să informați Departamentul Protecția Muncii (economică, juridică și socială) a FNSAA „Agroindsind” despre implementarea noilor prevederi ale Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020 și problemele apărute în cadrul negocierilor la nr. de telefon 022-212-539

Vasile Mămăligă,
Preşedinte interimar

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu