Ședința Guvernului Republicii Moldova cu privire la beneficierea de reabilitare

Ședința Guvernului Republicii Moldova cu privire la beneficierea de reabilitare a persoanelor care au fost infectate cu COVID-19 în stațiunile balneo-climaterice subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

La 10 septembrie 2020 a avut loc ședința Guvernului Republicii Moldova unde în ordinea de zi la inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost examinat proiectul modificărilor la Regulament cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.372/2010), elaborat în scopul asigurării dreptului la reabilitare/recuperare a persoanelor asigurate, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități adulte și veteranilor de război care au pneumofibroze ca rezultat al infecției cu COVID-19.

În cadrul dezbaterilor s-a hotărât aprobarea modificărilor în Regulament după cum urmează:

  1. Persoana care îndeplinește condițiile pentru obținerea biletului de tratament în temeiul mai multor acte normative sau care se raportează la două sau mai multe categorii de beneficiari are dreptul la un bilet, la alegere, în baza unui singur termen. În acest caz, solicitantul va prezenta un certificat de confirmare că în ultimii trei ani, iar în cazul persoanelor care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet de tratament sanatorial prin intermediul altor structuri.
  1. Beneficiarii (angajații, persoanele în vârstă, persoanele adulte cu dizabilități și veteranii de război), care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele  9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr.027/e) din Fișa medicală a bolnavului de staționar (Formular nr.025/e), au dreptul la bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) ”Speranța”, or.Vadul lui Vodă, sau Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor ”Victoria” al Republicii Moldova, or.Sergheevca Ucraina, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de structura teritorială de asistență socială”.
  1. Asiguratul care îndeplinește condițiile pentru obținerea biletului în temeiul mai multor acte normative, la alegere, va beneficia de bilet în baza unui singur act. Dreptul la bilet se acordă nu mai des decât o dată la trei ani calendaristici, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19 – o dată în primele 9 luni după boală. În asemenea situații, beneficiarul de bilet este obligat, la solicitarea persoanei împuternicite de către organizația sindicală sau de către administrația unității economice, să prezinte certificate eliberate de către celelalte instituții, care confirmă faptul că în ultimii trei ani, iar în cazul asiguraților care au pneumofibroze drept consecință a COVID-19, în primele 9 luni după boală, nu a beneficiat de bilet prin intermediul instituțiilor respective.
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu