Da ce mai face și sindicatul cela ?

Stimați Colegi!

Departamentul Organizare, Educație și Informație (DOEI) al FNSAA își exprima recunoștința și solidaritatea cu structurile Federației, care au dat curs Mesajului Președintelui FNSAA: Lansarea Campaniei ”Evaluarea activităților Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, Recomandarilor Metodice pentru organizarea Campaniei, elaborate de DOEI.

       Totodată Departamentul este gata să vină în ajutorul acelor Comitete Sindicale, care nicidecum nu reușesc să găsească modalitatea de a depăși impedimentele  impuse de pandemia COVID și să comunice cu membrii de sindicat la subiectul situației lor – organizației în întregime, despre acele poate mici reușite sindicaliste dobîndite de Comitetul Sindical în 2020 și cum de activat în anul 2021. Aceasta e  pentru a nu-l lăsa pe membrul de sindicat „unul la unul” cu toate greutățile care se abat asupra lui la moment. De fapt acesta și constituie sensul principal și esența Campaniei !

Este greu, foarte greu, dar necesar ca niciodată

Stimați colegi!

Din comunicarea cu Dumneavoastră, informațiile de care dispunem, cunoaștem foarte bine cît vă este de greu, în condițiile expuse deja, să ajungeti la fiecare membru de sindicat în așa mod, ca el să simtă că el este principalul în sindicat. Că pentru binele lui este creată și funcționează organizația sindicală. Că Comitetul Sindical, Structurile ierarhice sindicale (UT, Centrul FNSAA) pentru el se zbat și întreprind tot ce le stă în puteri, pentru a influenta lucrurile spre mai bine.

Suntem convinși că fiecare Comitet Sindical are ce le raporta membrilor de sindicat despre activitatea sa în 2020, chiar dacă succesele sunt destul de modeste. Însă membrul de sindicat trebuie să le cunoască, cum, la fel, trebuie să cunoască și problemele care stau în calea activității Comitetului. Să perceapă aceste mici succese ca pe ale sale succese. Să fie preocupat de problemele Comitetului tot așa cum este preocupat de alte probleme ale sale personale. Fiindcă dacă aceasta nu se întâmplă, atunci devine explicabil de ce rating-ul sindicatului este în TOP negativ. Iar întrebarea sacramentală expusă de mulți membri de sindicat „..da ce mai face și sindicatul acela ?” la fel devine înțeleasă.

 Să ajungem totuși la inima, sufletul fiecărui membru de sindicat

 

E de menționat faptul, că majoritatea experților consideră că între persoanele de conducere, organele sindicale și membrii de rînd ai sindicatelor, este o mare discrepanță, în special, din cauza lipsei de informație despre activitatea acestora, problemele cu care se confruntă și lipsa feed-back-ului Centrul Sindical-membru de sindicat.

      Așadar, Campania ”Evaluarea activitatii Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, inițiată de Președintele FNSAA și are ca scop, ca, în complicatele condiții în care se află sindicalismul agroindustrial, să ajungem totuși la inima, sufletul fiecărui membru de sindicat, astfel ca între membrii de sindicat, liderii sindicali, organele elective de toate nivelele, aparatul Central al FNSAA – să se producă adevărata înțelegere, susținere reciprocă și conjugarea eforturilor în atingerea rezultatelor concrete.

    Momente importante în organizarea Campaniei ”Evaluarea activitatii Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”.

  1. Comitetele Sindicale, în cadrul Campaniei, mai au și sarcina de a informa membrii de sindicat despre rezultatele activității structurilor sindicale ierarhice ale FNSAA: Uniunile Teritoriale și Centrul FNSAA, inclusiv si de a colecta propuneri în îmbunătățirea activității acestora.
  2. Uniunile Teritoriale mai au misiunea de a furniza Comitetelor Sindicale informații despre rezultatele dobîndite la nivel teritorial, ramural și național în domeniul realizării intereselor de muncă, economică și juridică a membrilor de sindicat, plus la aceasta, de a coordona și acorda suportul metodic – participativ Comitetelor Sindicale în realizarea Campaniei.
  3. Aparatul Central al FNSAA are sarcina de a pune la dispoziția structurilor FNSAA: Informații despre rezultatele dobîndite de centrul FNSAA în domeniul Protecției social economice și drept la nivel Ramural și Național, Recomandari Metodice, acordarea suportului metodic practic (la solicitare), colectarea informațiilor despre realizarea Campaniei și pregătirea Raportului respectiv pentru a fi prezentat la Conferința anuală a FNSAA și Consiliul General.

 

Notă: Principalul rezultat obținut de către Centrul FNSAA – negocierea/ semnarea Convenției Colective (FNSAA, FNPAIA, MADRM). Convenția semnată în 2020, a fost publicată în MO și pe pagina WEB a FNSAA. În luna februarie a fost negociată și semnată Convenția Colectivă respectivă. E de menționat faptul că Convenția Colectivă respectivă este un produs al întregii Federații, în care munca analitică și tehnică îi aparține Centrului FNSAA (în special Departamentului Protecția Muncii). Și cel mai important, Convenția prevede stipulări de creștere a salariului minim tarifar, chiar și în condițiile Pandemiei COVID-19. Și această informație trebuie adusă la cunoștința fiecărui membru de sindicat.

  1. Dar orice activitate bine organizată, trebuie să aibă un final util. În cazul Campaniei:”Evaluarea activității Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, partea finală o constituie Raportul despre rezultatul Campaniei care va conține: Exemple de bune practici de activitate sindicală în condițiile actuale; Problemele specifice situației date și propuneri de depășire a lor; concluzii și sarcini noi. Acest Raport va sta la baza deciziei Consiliului General referitor la activitatea FNSAA în anul 2020 și a sarcinilor pentru anul 2021.

Dar pentru a alcătui acest Raport este important ca structurile FNSAA să prezinte informațiile respective solicitate !!!

În loc de rezumat

Stimați Colegi!

Dorim să ne oprim încă la un moment important. Managementul organizațional constituie o activitate care, deseori, este umbrită de rutina zilnică. Acest specific al activității organizatorice se referă la activitatea tuturor nivelelor: Comitetelor Sindicale, UT, Centrului FNSAA. Dar, este știut, că capacitatea sindicatelor de a activa rezultativ anume că ține de domeniul Managementului Organizațional, la care se referă în linii generale: Organising-ul sindical, Educația și Informația Sindicală.

Din aceast punct de vedere Campania ”Evaluarea activitatilor Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, constituie un eveniment orientat spre consolidarea Federației și creșterea capacității structurilor sale de a realiza, în aceste condiții, în modul cel mai concret,  principiile fundamentale sindicaliste: Democrație, Solidaritate, Independență, Unitate și Continuitate! Materializarea acestor principii în rezultate concrete și sesizabile pentru fiecare membru de sindicat și structură sindicală a FNSAA. Dar, reiterăm – dacă aceste principii sunt percepute ca lozinci goale, atunci sindicatul nostru va continua să pară un castel construit pe nisip-infantil și neputincios. Nu va deveni niciodată forță, nu va fi în stare să-și realizeze misiunea, nu va deveni atractiv nici pentru membrii săi, nici pentru potențialii recrutanți. Iar în final….Deaceea, e datoria noastră să punem umărul si de a schimba situația!

Știm că Organizarea acestei Campanii în condițiile actuale cere mult efort și este supusă riscurilor de sănătate. De aceea și solicităm informațiile de la Structurile FNSAA despre totalurile Campaniei pentru a examina în comun, atît buna experiență, cît și problemele existente pentru a modifica agenda Federației și a întreprinde pași spre depășirea lor.

Așa dar, Departamentul se pronunță pentru o conlucrare mai strînsă pe plan organizatoric în desfășurarea Campaniei ”Evaluarea activităților Structurilor FNSAA în anul 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021”, pentru ai asigura succesul și deci a contribui la apropierea membrului de sindicat de propria organizație, Comitetul Sindical, Uniunea Teritorială, Centrul Federației.

  

Departamentul Organizare , Educație și Informație  al FNSAA

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu