Delegatilor la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”

Stimați prieteni, colegi – delegați la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”

Mai întîi de toate, permiteți-mi să vă felicit ca ati fost desemnati în calitate de delegați la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind” ! Sunt convins că toți suntem mîndri de această mare onoare acordată și ghidați de responsabilitatea pentru reușita Congresului

Așadar, la 12 mai 2022, începînd cu ora 11.00 (înregistrarea cu începere de la ora 09.30) în incinta Casei Sindicatelor, sala de sedinte et.1, str. 31 august, 129, m.Chișinău, își va desfășura lucrările Congresul VIII ordinar al Federației noastre. În legătură cu aceasta, în numele actualului Consiliu General, Birou Executiv și conducere de vîrf ale FNSAA – vă invit pentru participarea activă la ședința Congresului !

Menționez, că Congresului îi revine misiunea crucială – a pune temelia   renovării fără de precedent a sindicatului agroindustrial, capabil de a ține piept actualelor și viitoarelor provocări existențiale, atît pentru membrii de sindicat, structurile sindicale, cît și pentru întreaga societate moldovenească.

În acest context, vă recomandăm să examinați principalele proiecte de documente ale Congresului (in anexa), înaintate de către Consiliul General –  Biroul Executiv al FNSAA pentru examinare/expunere la Congres. În special mă refer la Rezoluția Congresului VIII al FNSAA, care este produsul muncii actualelor organe elective, Conducerii și Aparatului Central al FNSAA și care, fiind votată, devine unica Strategie-Program al cursului FNSAA 2022-2027 !

 Stimați colegi ! Dupa cum am menționat, găsiți atașat o parte din proiectele de documente și materiale ale Congresului în format electronic, pe care vă rugăm să le examinați, fiindcă în cadrul ședințelor Congresului, în scopul economiei de timp, doar vom face referire la ele fără a le da citire. Alt bloc de documente/materiale, vor fi prezentate în ziua Congresului.

 Deci, mult stimați prieteni, colegi – vă așteptăm cu mult drag la Congres, avînd plina convingere că prin conlucrare, cooperare și buna înțelegere între noi toți – vom asigura reușita Congresului !

 Sunt convins că vom reveni după Congres la locurile noastre de muncă sindicalistă mai uniți, mai tari, mai hotărîți, mai responsabili, mai lucizi, mai curajoși – fiindcă aceasta așteaptă de la noi Domnia sa Membrul de sindicat !

 Cu multă stimă și profund respect,

 Vasile Mămăligă  

Președinte interimar al FNSAA

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

2 comentarii la articolul “Delegatilor la Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind””

  1. Leonard Palii spune:

    Stimați colegi , vă salut , vă urez de sănătate și succese în munca grea dar nobilă de  sindicalist !Sunt emoțional impresionat de această extraordinară adresare a Dlui V.Mămăligă delegaților Congresului VIII al FNSAA.În special de conținutul fragmentului „Menționez, că Congresului îi revine misiunea crucială – a pune temelia   renovării fără de precedent a sindicatului agroindustrial, capabil de a ține piept actualelor și viitoarelor provocări existențiale, atît pentru membrii de sindicat, structurile sindicale, cît și pentru întreaga societate moldovenească”.

         Vreau să cred că aceste fraze nu prezintă expresii banale cu care des se vine la „unele”congrese , ci întradevăr Domnia sa de rînd cu echipa agroindsind anume așa trăiește  sensul  Congresului ! Personal,doresc din tot sufletul ca Congresul Federației într-adevăr să  pună„ temelia   renovării fără de precedent a sindicatului agroindustrial”.Iar viitoarea conducere a FNSAA să asigure un   management adevărat al acestei renovări.Să manifeste curaj, verticalitate, responsabilitate , dîrzenie și activism.Eu susțin acest vector strategic  al Federației și îndemn atît delegații congresului , cît și întreaga comunitate agroindsind la includerea activ pe toată perioada post congres  în resetarea Federației în lumina transformării care derivă din proiectul Rezoluției CongresuluinVIII al FNSAA. Cu respect, Leonard Palii.

  2. Pojoga Iurie spune:

    Stimați colegi, camarazi, oameni poporului muncitor! Urezi tuturora sănătate, curaj și buna voință de a transforma cuvintele ”temelia renovării fără de precedent a sindicatului agroindustrial” să devină realitate. Mă mândresc că Federația ”Agroindsind” este unicul subiect al CNSM care demonstrează fapte reale de democație, pluralism și libera exprimare având în activ mai multe candidaturi la funcția de Președinte și evident posibilitatea de a alege. Ziua de azi va demonstra ce ne dorim și unde pornim. Felicitări călduroase oamagiatei noastre colegi doamna Galina VERDEȘ. La mulți ani!!!
    Cu respect, Iurie Pojoga

Lasă un comentariu