Despre noile reguli de calculare si achitare a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca

În conformitate cu Legea 311 din 30.11.2018 Pentru modificarea Legii 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.283 din 29.05.2019, prin care a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, din 01 iulie 2019 se aplică noile proceduri de calculare şi plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

Angajatorul va stabili, calcula şi achita, din mijloacele financiare proprii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă (dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic).

Stabilirea indemnizației de către angajator se va efectua în baza certificatului medical în original, pe suport de hârtie, cuantumul lunar al indemnizației plătite din mijloacele financiare ale angajatorului va constitui 75% din salariul mediu al angajatului. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu mențiunea “copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

Casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi calcula indemnizația începând cu a șasea zi de incapacitate temporară de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începând cu prima zi după expirarea a 15 zile cumulative plătite de angajator. De asemenea, casele teritoriale de asigurări sociale vor stabili şi vor calcula indemnizațiile cauzate de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică, indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav – începând cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă. Stabilirea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă se efectuează în temeiul informației din certificatul medical, transmise electronic prin intermediul Portalului al certificatelor de concediu medical (angajatul nu se prezintă personal în Oficiul CTAS pentru depunerea cererii).

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se stabilesc, dacă persoana asigurată îndeplinește următoarele condiții:

  • Pierde venitul asigurat la toate unitățile în care desfășoară activități pentru întreaga perioadă a concediului medical (art.2 al.(41) al Legii 289/2004);
  • Confirmă stagiul necesar de cotizare (de cel puțin 3 ani (art.6 al.1 al Legii 289/2004), sau de cel puțin 9 luni din ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat (art.6 al.2 al legii 289/2004)

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către casele teritoriale de asigurări sociale, diferențiata, în funcție de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre 60% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, 70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani, iar 90% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Astfel, începând cu 1 iulie 2019, Casa Teritorială de asigurări Sociale va stabili următoarele indemnizații :

– indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;

– indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);

– prestație pentru recuperarea capacității de muncă ;

– indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav.

Prestațiile menționate se   achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, direct beneficiarilor, prin intermediul instituțiilor financiare care asigură plata salariului sau altor tipuri de prestații sociale. În caz dacă beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata indemnizației se va efectua prin oficiul poștal.

Baza de calcul al indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuții individuale de asigurări sociale, în cazul lipsei venitului asigurat în toate cele 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se vor substitui  cu același număr de luni calendaristice consecutive, imediat premergătoare perioadei de calcul, dar nu mai mult de 36 de luni calendaristice consecutive.

În cazul persoanelor asigurate la care lipsește baza de calcul pentru stabilirea indemnizațiilor baza de calcul a constitui 35% din salariu mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de Guvern pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.

Amintim că, pentru anul 2019 salariu prognozat constituie 6975 lei (6975 x 35% =2441,25 lei).

Important! Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se stabilește, dacă persoana asigurată pierde venitul asigurat la toate unitățile în care desfășoară activități pentru întreaga perioada a concediului medical. Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfășurare a activității de muncă (inclusiv la locul de muncă prin cumul) se plătește salariul şi nu indemnizația.

Având în vedere că, în stagiul de cotizare se includ perioadele necontributive, reamintim despre importanța declarării de către angajator  în tabelul nr.3 a dării de seamă IPC 18 a perioadei primelor 5 zile pentru foile de boală, achitate din mijloacele proprii, cu codul categoriei persoanei asigurate 15311, în rubrica 10 se va reflecta suma indemnizației calculate şi achitate din mijloacele angajatorului.

Atenționăm că angajatorul nu este obligat să declare perioadele în care angajatul se află în concediu de incapacitate de muncă cu achitarea indemnizației de la BASS cu indicare indicelui zero în col.10, deoarece CNAS deține informația despre perioadele respective.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu