Despre situația de moment și misiunea prioritar/imediată a FNSAA „Agroindsind” intru diminuarea efectelor negative cauzate de epidemia COVID-19 asupra membrilor de sindicat

Ținând cont de situația creată la întreprinderile, colectivele de muncă, sindicatele din ramură, în legătură cu impactul negativ al epidemiei COVID-19 asupra lor și în conformitate cu Art. 34 al Statutului FNSAA,

 

Biroul Executiv HOTĂRĂȘTE:

  1. Se constata – gravă situația creată în majoritatea colectivelor de muncă și sindicatelor din cadrul FNSAA “Agroindsind”, ca consecință a impactului negativ al epidemiei COVID-19.
  2. Se consideră prioritară misiunea tuturor structurilor FNSAA, de evaluare a stării lucrurilor din toate structurile FNSAA, planificare și punere în activitate fără întârziere a măsurilor concrete și rezultative, orientate spre diminuarea efectelor negative produse de epidemia COVID-19 asupra membrilor de sindicat.
  3. Se aprobă Recomandarile elaborate de catre Consiliul Metodic al FNSAA –orientate spre diminuarea efectelor negative cauzate de epidemia COVID-19 asupra membrilor de sindicat (se anexează).
  4. Se recomanda structurilor FNSAA “Agroindsind” reexaminarea si modificarea Bugetelor financiare pentru anul 2020 ca urmare a consecintelor epidemiei COVID-19, cu prezentarea acestora in procesul darilor de seama pentru prima jumatate a anului 2020.
  5. Domnii: V. Mamaliga, L. Palii, Iu. Pojoga vor monitoriza respectiv implementarea Hotărîrii date și vor informa despre mersul realizării actualei Hotărîri la ședințele ulterioare ale Biroului Executiv și Consiliului General.
  6. Sectorul Informare/comunicare al FNSAA (Dna C. Bulat) va reflecta periodic, pe toate suporturile informative posibile, știri despre mersul îndeplinirii actualei Hotărîri.

 

Vasile Mămăligă,
Președinte

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

1 comentariu la articolul “Despre situația de moment și misiunea prioritar/imediată a FNSAA „Agroindsind” intru diminuarea efectelor negative cauzate de epidemia COVID-19 asupra membrilor de sindicat”

  1. Pojoga Iurie spune:

    Stimați colegi! Documentul publicat nu este integral, lipsec modificările și complectările la Convenția Colectivă nivel de ramură și Adresarea Comună partenerilor dialogului social cu privire la situația din ramura agroindsutrială și propuneri pentru ameliorarea acestia.

Lasă un comentariu