Sarcina prioritară de moment pentru FNSAA „Agroindsind” – contribuirea la diminuarea efectelor negative cauzate de epidemia COVID-19 asupra membrilor de sindicat

Recent Sectorul Informare/comunucare „Agroindsind” a publicat Hotărârea Biroului Executiv al FNSAA și recomandările respective, referitor la tematica enunțată mai sus. În acest context vă informăm că Centrul Federației deja a purces la un șir de acțiuni concrete, orientate spre minimizarea consecințelor epidemiei COVID-19 asupra întreprinderilor din ramura agroindustrială și a membrilor de sindicat. Printre acestea se numără – inițiativa de a semna împreună cu partenerii sociali din ramură a două documente extrem de importante:

  1. PROTOCOL-ACORD de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2020-2022.
  2. ADRESAREA COMUNĂ către Autoritățile de stat centrale (Președintele, Parlamentul și Guvernul R.M și prin copie CNPRM, CNSRM „Cu privire la situația din ramura agroindustrială și propuneri pentru ameliorarea acesteia”.

           E de menționat faptul că la elaborarea acestor proiecte de documente, perfectate de către Departamentul Protecția Muncii al FNSAA, s-a lucrat în colectiv cu participarea întregului Efectiv al Federației „Agroindsind”.

          Mai mult ca atât, Membrii Biroului al FNSAA la ședința din 12 iunie au examinat aceste două extrem de importante proiecte de documente prezentate de către Domnul Iurie Pojoga, vicepreședinte interimar al FNSAA și au dat acordul de a fi promovate în cadrul întrunirilor/negocierilor Parteneriatului Social din ramură, care ce se vor produce în curând.

 

Departamentul Organizare, Educație, Informație

 

În continuare publicăm proiectele documentelor respective:

PROTOCOL-ACORD de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2020-2022 (PDF)

ADRESAREA COMUNĂ „Cu privire la situația din ramura agroindustrială și propuneri pentru ameliorarea acesteia” (PDF)

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu