DISCURSUL PRESEDINTELUI FNSAA „AGROINDSIND” DL VASILE MAMALIGA – LA SEDINTA COMISIEI TRIPARTITE

Stimate dle Președinte, stimați Parteneri sociali: Problema care se discută astăzi – este abordată de ani de zile, despre aceasta fiind informate toate organele de resort ale statului, cu anexarea, în copii, a actelor confirmative: Guvernul Republicii Moldova la 17 decembrie 2021 și Parlamentul Republicii Moldova la 22 februarie 2022

Nu căutăm vinovații, dar dorim stoparea acestui proces, când este prejudiciat statul, iar bunurile statului sunt utilizate de unii acționari minoritari, cu încălcarea flagrantă a prevederilor legislației: Codului muncii, Convențiilor ramurale și Contractelor colective de muncă.

„Vinuri Ialoveni” SA

 Procedura de insolvabilitate a demarat la 01 octombrie 2010. Statul deține 60 % din acțiunile întreprinderii, 33,7 % din acțiuni sunt deținute de dl Ștefan Odagiu, ex-ministru al economiei, iar 6,3 % din acțiuni sunt deținute de foștii angajați ai întreprinderii. De la data demarării procedurii de insolvabilitate au fost schimbați deja 4 administratori de insolvabilitate. În prezent sunt înregistrate datorii salariale în mărime de 1,560,000 lei față de 162 foști salariați, unii din ei fiind deja decedați, în prezent la întreprindere activînd doar 34 angajați. Planul procedurii de restructurare al întreprinderii a fost aprobat de Comitetul creditorilor și prezentat spre confirmare instanței de insolvabilitate la 30 iulie 2013. Până în prezent acest plan nu a fost confirmat de instanță.

Prevederile contractului colectiv de muncă la întreprindere sunt suspendate, prevederile convenției colective (nivel de ramură) în partea ce ține de salarizare nu se respecta, mai mult, liderul de sindicat este deseori intimidat, inclusiv prin intentarea unui dosar penal.

De facto, patrimoniul este gestionat și folosit de către acționarul ce deține 33,7 %  – dl Odagiu și nu de administratorul insolvabilității, iar reprezentantul statului în persoana Agenției Proprietății Publice la ședințele Comitetului creditorilor și ședințele de judecată nu se prezintă.

 „Aroma” SA

Procedura de insolvabilitate (procedura planului) a fost inițiată la 24 octombrie 2013. Statul deține 100 % din acțiunile întreprinderii. Prin încheierea instanței de insolvabilitate din 04 aprilie 2018 a fost aprobat prelungirea planului de restructurare pentru o perioadă de 2 ani, care au expirat la 04 aprilie 2020. Angajații întreprinderii (muncitorii), activează preponderent în regim de muncă redus (0,5 zile), primind o remunerare simbolică, în comparație cu remunerarea fabuloasă a corpului managerial.

Prevederile Convenției colective (nivel de ramură) nu se repectă. Contractul colectiv de muncă la întreprindere a expirat, administratorul insolvabilității fiind sancționat de către organele de control, deși înseși inițierea negocierii și încheierii unui contract colectiv de muncă a avut ca urmare concedierea liderului sindical, restabilit prin hotărârea definitivă și executorie a instanței de judecată din 30 iunie 2021. O bună parte din patrimoniul întreprinderii a fost înstrăinat (inclusiv imobilele și terenul aferent din str. T. Ciorbă, 38), în scopul achitării creanțelor.

 ÎS „Fabrica de Vin din Stăuceni”

Creată în temeiul reorganizării prin separare a Colegiului de Viticultură și Vinificație din Chișinău în luna iunie 2016, fondator fiind MAIA (conform Registrului de Stat al unităților de drept), până în prezent au fost acumulate datorii salariale în mărime de circa 3,000,000 lei. Activitatea economică a întreprinderii este sistată, fără o careva perspectivă. Dispunând de un șir de imobile, transmise în gestiune prin HG nr. 781 din 22 iunie 2016 și circa 1300 ha de terenuri agricole, acestea nu sunt utilizate, doar circa 100 ha fiind transmise în gestiunea Instituției Publice ”Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”.

 Stațiunile Tehnologice de Irigare Ungheni, Briceni și Cahul

 Întreprinderile de Stat: „Stațiunea Tehnologică de Irigare Ungheni”, „Stațiunea Tehnologică de Irigare Briceni”, „Stațiunea Tehnologică de Irigare Cahul”, gestionate de Agenția Proprietății Publice, în prezent înregistrează datorii salariale față de angajați în mărime totală de circa 6,500,000 lei, în mare parte existând hotărâri judecătorești irevocabile de încasare forțată a datoriilor la salariu. Aceasta are loc în timp ce reanimarea sistemelor de irigare, în condițiile climaterice din ultimii ani, este o necesitate vitală și strategică pentru agricultură. Conform unor informații neverificate dispozițiile de plată au fost transmise spre executare Ministerului Finanțelor, însă nu sunt executate.

O problemă majoră la entitățile cu proprietate de stat, în mare parte majoritară, este inactivitatea reprezentanților statului și a Consiliilor de administrare a acestor entități, constituite preponderent de reprezentanții APP, Ministerul Economiei, MAIA, Ministerul Finanțelor, alte ministere de resort. Urmare a deciziilor adoptate, lipsa unui control eficient din partea statului și managementului deseori defectuos, au avut ca urmare intentarea proceselor de insolvabilitate, cu consecințe grave pentru salariații de la aceste întreprinderi.

Cu regret, problemele abordate au rămas nesoluționate până în prezent.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu