Toți avem nevoie să învățăm unul de la altul și să ne susținem reciproc

Toți avem nevoie să învățăm unul de la altul și să ne susținem reciproc (Relatare despre activitatea/rezultatele activității Departamentului Organizare, Educație și Informație a FNSAA în octombrie 2022)

Urmînd cerințele Rezoluției Congresului VIII al FNSAA, Departamentul Organizare, Educație și Informație respectă cu perseverență logica procesul de resetare a FNSAA „Agroindsind”, pus sub dirijarea directă a Președintelui FNSAA “Agroindsind”, dl Vasile Mămăligă

Predestinația acestui articol este de a încuraja subiecții Federației să mențină activ în vizoriul său principalul postulat al Congresului: Resetarea FNSAA “Agroindsind” din perspectiva cursului strategic “SPRE UN SINDICAT COMBATIV, MODERN ŞI CONSOLIDAT”.

În continuare, susținînd cursul democratizării și deschiderii Centrului Federației și în scopul schimbului de experiență, urmează o succintă relatare a  realizării Caietului de sarcini ale DOEI în luna octombrie a.c.:

 

 1. Pregătirea metodică logistic-organizatorică a ședinței Biroului Executiv cu ordinea de zi: Cu privire la Regulamentul organizării și funcționării Reprezentanței FNSAA, Structurilor aferente ale FNSAA; 2. Cu privire la Crearea Reprezentanței FNSAA „Agroindsind” în m.Chișinău; 3. Cu privire la Crearea Reprezentanței FNSAA „Agroindsind” în m.Bălți ;
 2. Startul întrevederilor organizate în cadrul parteneriatului FNSAA „Agroindsind” – Instituțiile AgroindVET din Moldova și a calendarului de vizite ale DOEI în subdiviziunile Federației:
 • Întrevederi la Colegiul Tehnic Agricol din or.Soroca, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, Școala Profesională Comrat cu participarea Conducerii și Liderilor sindicali ai acestor instituții, Președinții Uniunilor Teritoriale. Aceste întruniri au fost urmate de întrevederi organizate cu participarea comitetelor sindicale respective.
 • Întruniri de lucru DOEI – Președintele UT Cimișlia, Comitetele sindicale din m.Chișinău (ȘP Bubueci, Indalproiect, Centrul de Exelență Stauceni, etc)

Despre aceste activități am avut publicații pe pagina WEB ale Federației. Însă ce vrem să subliniem acum – Aceste vizite de lucru și întrevederile respetive ale DOEI cu Conducerea instituțiilor, activul sindical, Liderii Sindicali și Președinții UT – fac parte din veriga esențială în schimbarea stilulului de lucru al Centrului Federației în conformitate cu cerințele Congresului VIII al FNSAA.

 1. Campania DOEI de colectare/oficializare a revendicărilor Sindicatelor din Învățămîntul Agroindustrial adresate Ministerelor de resort.

DOEI a elaborat și emis  Formularul revendicărilor în toate Sindicatele Instituțiilor Administrațiilor Instituțiilor AgroindVET, UT respective. După colectarea și procesrea Formularelor colectate, cu semnătura Președintelui FNSAA au fost  adresarea FNSAA respectivă în trei adrese două ministere și CNSM, pentru examinarea chestiunii le nivel Central Guvernamental (Scrisorile respective au fost publicate pe pagina WEB a FNSAA)

 1. Elaborarea/perfectarea Proiectelor de documente, Materialelor metodice, Regulamentelor, Ghidurilor, Instrucționilor, etc pentru realizarea activităților Centrului FNSAA planificate:
 • Pachetul de documente: Proiectul Regulamentului creării și funcționării Reprezentanțelor FNSAA și Proiectele de Hotărîre a Biroului Executiv al FNSAA:

1. Cu privire la Regulamentul organizării și funcționării Reprezentanței FNSAA, Structurilor aferente ale FNSAA;

2. Cu privire la Crearea Reprezentanței FNSAA „Agroindsind” în m.Chișinău;

3. Cu privire la Crearea Reprezentanței FNSAA Agroindsind în m.Bălți;

 • Pachetul de Documente, materiale pentru Coordonatorul Aparatului Central în Subdiviziunile FNSAA: Proiectul Dispoziției Președintelui, Atribuțile de lucru ale Coordonatorului Grupurilor de Sindicate Afiliate Direct (Reprezentanțelor FNSAA), Grupului de UT; Registul Rezultatelor Vizitelor de lucru în subdiviziunele FNSAA.
 • Agendele Activităților Educaționale ale Centrului FNSAA pentru perioada noiembrie/decembrie 2022.
 • Alte materiale elaborate/perfectate.
 1. Organizarea workshopului Aparatul Central-reprezentanții Sindicatului 3F din Danemarca pe chestiunea programării activităților comune.
 2. Participarea colaboratorilor DOEI la ședințe, seminare, alte activități organizate de MECC – 3 activități; MAIA – 1 activitate;
 3. Elaborarea și publicarea pe pagina WEB și rețelele de socializare a cel puțin cîte 1-2 articole pe săptămînă.
 4. Organizarea Avizării a peste 7 Curricule pentru Formarea Profesională, Înaintarea propunerilor la actualizarea Metodologiei de Elaborare a Standardelor de calificare profesională, avizarea proiectului CNC, participarea la lucrul comisilor de atestare a Instructorilor învățămîntului dual de la întreprinderile din ramură și a Directorilor Instituțiilor Învățămîntului Agroindustrial.

 

Așa dar, stimați colegi, succinta relatare a principalelor activități/rezultate ale Departamentului în luna octombrie oprește aici. Vreau să vă comunic, că în spatele celor expuse stă o muncă asiduă, deopotrivă cu munca tuturor colegilor mei din Aparatul Central al Fderației și a celor conducători sindicali din  subdiviziunile FNSAA, care au pornit pe calea reformării și modernizării sindicatului agroindsind. În acest context, vă îndemn să expediați pentru publicarea pe pagina WEB a Federației exemple din viața sindicală a organizației pe care o conduceți. Toți avem nevoie să ne învățăm unul de la altul și să ne susținem  reciproc. În zilele următoare vom publica agenda DOEI pentru noiembrie.

 

Leonard Palii

șef Departament Organizare, Educație si Informație al FNSAA

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu