Întâlnirea grupului de lucru FNSAA ”Agroindsind” pe problemele planificării, repartizării biletelor de tratament și odihnă

La inceput de iunie curent, la inițiativa subiecților FNSAA ”Agroindsind”, a avut loc întâlnirea grupului de lucru cu conducerea CNSM: Hâncu Mihail, vicepreședinte și  Oloi Tatiana, șefa Departamentului finanțe, contabilitate și asigurări sociale. Din partea FNSAA ”Agroindsind” au participat: Vasile Mămăligă, președinte interimar, Pojoga Iurie, vicepreședinte interimar, șeful Departamentului Protecția Muncii, Chelenicova Galina, contabil șef, Podcosova Galina, specialist principal, casier, Chioroglo Elena, președinte UT Ceadâr-Lunga, Bostan Daria, președinte UT Anenii Noi, Ghiric Eugenia, președintele Sindicatului SA ”Bucuria”, Ureti Anatol, directorul sanatoriului ”Struguraș”, Ursu Nina, vicedirector pe marketing al sanatoriului ”Struguraș”. UT Ungheni și UT Cahul au transmis propuneri in scris.

La convorbire au fost discutate următoarele chestiuni:

 1. Modalitatea organizării de către CNAS a licitaților de realizare a biletelor de tratament și odihnă. Termeni cu mari întârzieri, care afectează grav funcționarea normală a stațiunilor balneo-climaterice. Ar fi cazul de introdus practica personalizarii surselor financiare pentru procurarea biletelor pentru fiecare asigurat, cu dreptul la gestionare proprie.
 2. Modul de calculare a numărului de bilete. În baza actualului Regulament, biletele pentru asigurați sunt foarte putine. Nu e clar ce se intimpla cu finanțele defalcate în fondul social a agenților economici, care pe parcursul anului de gestiune falimentează. Concomitent, nu este corectă aplicarea sancțiunilor pentru biletele repartizate ”incorect” (conform cerințelor Regulamentului), se primește că achitarea biletului folosit se dublează i-ar finanțele (diferența) nu ajung la destinatar (sanatoriu). Se modifică de mai multe ori și listele de repartizare cu greșeli în calcul.
 3. Organizarea tenderelor se face trimestrial cu întârzieri. Pentru stațiunile balneo-climaterice este mai bine organizarea tenderului anual.
 4. Pensionarii angajați în câmpul muncii nu pot face parte din restul angajaților care au acces la folosirea biletelor. Pensionarii angajați să fie deserviți de Casele Naționale teritoriale, în special de către sanatoriul ”Speranța” Vadu-lui-Vodă.
 5. Modalitatea achitării între CNAS și sanatoriu pentru bilete utilizate este inadmisibilă. Practic se primește că achitarea vine cu mari întârzieri și impune sanatoriile să folosească credite bancare care majorează prețul biletului.
 6. Stoparea aplicării biletelor cu termene expirate. Nefolosirea biletelor în termenii stabiliți – nu înseamnă și stoparea cheltuielilor sanatoriale (încălzirea, aprovizionarea cu produse alimentare, salarizarea personalului, etc.).
 7. Regula folosirii biletului o dată în trei ani nu este corectă. S-a demonstrat că efectul medicinal asupra maladiei poate avea rezultat dacă persona bolnavă a primit servicii sanatoriale trei ani consecutiv. Concomitent, efectul asupra maladiei poate avea rezultat dacă persona bolnavă este tratată în condiții sanatoriale nu mai puțin de 21 de zile și nu 18. Aplicând metodele actuale, procesul pornit de însănătoșire a organismului, este brusc oprit, fapt ce provoacă intensificarea bolilor.
 8. Regulamentul ”Cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneo-sanatorial” trebuie modificat. Varianta nouă se propune pentru examinare și aplicare în procesul tratativelor grupului de lucru CNSM.
 9. În condițiile de creștere a prețurilor (surse energetice, etc.) se măresc și defalcările în Bugetul de Stat. Este timpul de cerut majorarea sumelor financiare în viitorul Buget preconizate pentru procurarea biletelor.
 10. Se solicită organizarea de către CNSM a seminarelor pe următoarele tematici:
 11. Evidența contabilă în sanatoriu, specificul și aplicarea practicilor bune.
 12. Mecanismul calculării corecte a prețului biletului de tratament și odihnă.
 13. Metodele de colaborare între Sindicat și Sanatoriu.

La rândul său dl Hâncu Mihail, a subliniat următoarele:

 • la asemenea întruniri ar fi de dorit să participe și reprezentantul CNAS, deoarece multe probleme abordate țin și de competența instituției;
 • multe din problemele abordate sunt bine cunoscute CNSM, care la rândul său a informat în scris CNAS-ul;
 • CNAS-ul explică imposibilitatea soluționării și aplicării propunerilor parvenite pe motivul situației instabile politice în țară
 • pentru anul 2020 se preconizează de alocat 37.000.000 lei pentru procurarea biletelor de tratament și odihnă
 • practica mondială nu prevede participarea Sindicatelor în procesul de planificare și repartizare a biletelor de tratament și odihnă, este posibil că în perspectivă Sindicatele vor fi separate de la asemenea procedură;
 • aplicarea modelului de deservire – trei ani consecutiv este inadmisibilă, concomitent și trecerea de la 18 la 21 de zile, necesită de găsit alte modalități cu implicarea Sindicatului (de exemplu pentru membri de sindicat se propun spre realizare locală bilete cu 10% de reducere);
 • va fi examinată posibilitatea de simplificare a cerințelor de participare la tender, concomitent posibilitatea de organizare a tenderului anual;
 • va fi adresata Ministerului Finanțelor și Parlamentului Republicii Moldova cererea de stopare a practicii actuale de achitare pentru serviciile sanatoriale
 • susținem propunerea vis-a-vis de pensionarii angajați în câmpul muncii;
 • seminarele solicitate vor fi organizate inclusiv și cu participarea specialiștilor CNAS;
 • CNSM pledează pentru un sistem solidar de planificare și repartizare a biletelor;
 • modificarea Regulamentului deocamdată este imposibilă.

Pentru asigurarea unei continuitati in solutionarea acestor chestiuni, se vor organiza astfel de intruniri, inclusiv cu reprezentanti al CNAS si alte institutii vizate si interesate.

Serviciul de presa

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu