Ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind”

La 21 iunie 2019, în incinta întreprinderii SA ”Barză Albă” din mun.Bălți, a avut loc ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice a FNSAA ”Agroindsind”. La ședința Biroului Operativ, pe lângă membri, au participat și invitați din partea Sindicatului gazdă SA ”Barză Albă” mun.Bălți dl Biriuc Vladimir, președintele Comitetului Sindical, din partea Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului dl Cebotari Valeriu, secretar al Consiliului pe filiera de vin și produse procesate, alte persoane din Sindicatele Federației care activează în mun.Bălți.

Participanții la ședință au examinat și participat la dezbateri pe următoarele întrebări din ordinea de zi:

  1. Cu privire la planul de activitate pentru a doua jumătate a anului 2019.
  2. Cu privire la colaborare cu Agenția Proprietății Publice.
  3. Cu privire la problemele existente în colectivele de muncă a întreprinderilor – membri ai Branșei și căile de soluționare.
  4. Cu privire la Contractul Colectiv de Muncă SA ”Barză Albă” mun.Bălți.

În cadrul dezbaterilor accentul principal a fost axat pe problemele întreprinderilor din Branșă, care se află în proces de insolvabilitate și care cad sub influența Legii nr.149 din 29.06.2012 ”Insolvabilității”. A fost elaborat un set de propuneri prin intermediul CNSM în adresa Agenției Proprietății Publice, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. La moment, în țară activează peste 1500 de întreprinderi care se află în proces de insolvabilitate, o parte din care fac parte din ramura agroindustrială, condițiile de muncă a angajaților, relațiile de muncă, depind întru totul de deciziile administratorului și Consiliului Creditorilor. Condițiile Contractelor Colective de Muncă sunt ignorate, prevederile Codului Muncii deseori nu corelează cu cele ale Legii nr.149. În asemenea condiții este mare riscul de plecare masivă a angajaților și, ca urmare, falimentul real al întreprinderilor cu pricina.

Biroul Operativ al Branșei este extrem de îngrijorat și apelează la organele competente ale Statului, care concomitent și este asociat unic, pentru a întreprinde măsuri urgente întru îmbunătățirea actualei situații.

Pe lângă acest subiect, în atenția Biroului Operativ a fost și situația cu privire la planificarea, repartizarea și aplicarea biletelor de tratament și odihnă, care nu satisface așteptările membrilor de sindicat. Relațiile între Sindicat și Casa Națională de Asigurări Sociale trebuie revăzute, inclusiv de modificat Regulamentul existent ”Cu privire la prestarea serviciilor balneo-sanatoriale a angajaților cu scopul profilacticii îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă a acestora în instituțiile de profil”.

În ceea ce privește Contractul Colectiv de Muncă, elaborat de către Sindicatul întreprinderii și experții FNSAA ”Agroindsind”, a fost apreciat ca document de bază pentru promovare între întreprinderile vinicole din Branșă. În timpul apropiat se așteaptă semnarea lui cu administrația întreprinderii.

In încheiere, grupul de lucru a avut fericita ocazie să participe la o excursie, in timpul careia s-a aflet procesul de producere și păstrare a tezaurului național de la SA ”Barză Albă” m.Bălți.

Pojoga Iurie,

Secretar-coordonator al Branșei

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu