Lansarea Procesului de creare a Consiliului Parteneriatului Social AgroindVET al Branșei „Produse agricole cu valoare înaltă”

La 20 august a.c., în cadrul unei întruniri de lucru, organizate de către Comitetul Sectorial pentru Formarea Profesională „AgroindVET”, cu participarea conducerii de vîrf a FNSAA „Agroindsind” și a Proiectului USAID, în cadrul  căreia a fost lansată ideia creării Consiliului AgroindVET în Branșa Cultivatorilor-procesatorilor de Bacifere. E de menționat că această ideie nu doar a fost susținută de către Președintele Federației „Agroindsind”, ci și dezvoltată de dumnealui sa pînă la descrierea unui parcurs logic în dezvoltarea unui parteneriat social mai larg cu această branșă relativ nouă, dar cu mari perspective în Republica Moldova.

La 15 septembrie a.c. atelierul consacrat problemei asigurării Branșei Cultivatorilor-procesatorilor de bacifere, organizat de Comitetul Sectorial „AgroindVET”, avîndu-i drept protagoniști pe dna Aneta Ganenco, Președintele Asociației „Pomușoarele Moldovei” și dl Oleg Stiopca, Specialist Dezvoltarea Fortei de Munca APM/USAID.

Doamna Aneta Ganenco a prezentat o informație amplă despre situația din Branșă, performanțele și problemele cu care se confruntă producătorii de bacifere din țară. E de menționat viteza și popularitatea cu care se extind varietățile producerii culturii respective în țara noastră. Este impresionant și faptul că  asortimentul acesteia este tot mai des solicitat și peste hotarele țării. Dar, mai impresionant este fapul că producătorii de pomușoare reușesc, în condiții nemaipomenit de grele, nu doar să supravețuiască, ci și să cucerească piețe externe, dînd dovadă de unitate, solidaritate, competență, creativitate și perseverență. Asociația condusă de Doamna Aneta Ganenco într-adevăr este o organizație care face minuni. Mai mult ca atît, în pofida impedimentelor de diferit ordin, ce stau în cale, Doamna Ganenco ne-a descoperit o ideie în premieră – organizarea, în parteneriat cu instituțiile interesate, a unui Festival național consacrat alimentatiei sănătoase si nutritiei, împlicînd în acest eveniment – producătorii ambelor maluri ale rîului Nistru.

Însă, desigur, principala parte a Atelierului a fost consacrată problematicii asigurării Branșei cu forță de muncă calificată, iar procesului instruirii și formării profesionale i s-a atribuit un loc deosebit în cadrul evenimentului. Și în acest context, e de menționat că s-a mers destul de departe. Începînd cu anul 2019 și pînă în prezent, în cadrul parteneriatului intre Asociația Producătorilor de Bacifere, C.S. AgroindVET, Proiectul APM/USAID, Școala Profesională Nisporeni, s-au obținut:

– Întroducerea meseriei “Cultivator-procesator de bacifere”, elaborate: Standardul Ocupațional, Standardul de calificare și Curicula acestei specialități;

– Instruirea elevilor la această meserie în Școala Profesională Nisporeni.

       Dar în pregătirea cadrelor pentru îndreprinderile de producere-procesare a baciferelor, insuficient este rezolvată problema Formării Profesionale Continue a salariaților și validării/certificării competențelor profesionale însușite non/neformal. Plus la această, rămîne nerezolvată problema resurselor umane în acest sector în sens mai larg.

De aceea, în scopul soluționării problemei asigurării Branșei cu forță de muncă calificată, astăzi a fost lansat procesul creării Consiliului AgroindVET al Branșei „Produse agricole cu valoare înaltă”, avind ca fondatori cele mai interesate întreprinderi din domeniul producerii de pomușoare, apiculturii, strugurilor de masă, fructe,  Universitatea Agrară din Moldova, Școala Profesională Nisporeni, Școala Profesională Bubuieci, Reprezentanții MAIA, ANOFM.

Departamentul Organizare, Educație a FNSAA

și Sectorul informare/comunicare C.S.AgroindVET

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu