Lansarea reușită a ciclului de activități „Reperele depășirii deficitului forței de muncă calificată la întreprinderile din sectorul agroindustrial” – Cahul, 7 iulie 2023

Această întrunire mult așteptată în mediul reprezentanților întreprinderilor și celor mai importante instituții din Raionul Cahul, interesate în depășirea dificultăților în domeniul forței de muncă din sectorul agroindustrial – s-a produs la un nivel organizatoric și metodic impecabil. Tonul Activității la dat Adresarea Președintelui FNSAA Agroindsind dl Vasile Mămăligă către participanții întrunirii (se anexează), carea a format de fapt nervul acestea

(Acest material are conotatie speciala informativa si metodica)

E de menționat că, Președintele Uniunii Teritoriale Cahul (dl Sergiu Rența) a reușit să mobilizeze pentru o discuție profundă la subiectul examinat, reprezentanți ai întreprinderilor, instituțiilor raionale – Direcția Agricolă, Patronatul Agroindustrial, CCI, AROFM, etc.

Principalele sarcini ale Agendei (se anexează) întrunirii Sarcinile Întrunirii, care s-au situate în centru atenției sunt următoarele:

 1. 1. Identificarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile din raiona la capitolul asigurarării forței de muncă calificată, cauzele lor și înaintarea propunerilor adresate respectiv: întreprinderilor, structurilor raionale și republicane.
 2. Examinarea și Adoptarea Declarației de Intenție (se anexează) cu privire la organizarea Școlii Mecanizatorilor ai Raionului Cahul.
 3. Actualizarea funcționării Consiliului Raional AgroindVET Cahul.

În linii generale aceste sarcini au fost realizate pe deplin,consolidând astfel și mai mult Parteneriatul Social Agroindustrial  Cahul pe problemele abordate.

Referiri la rezultatele activitățiilor:

Sarcina Nr.1 Pentru a asigura o analiză mai profundă și expunerea tuturor, a fost aplicată metoda lucrului în grupuri mici. În cadrul activității au fost identificate problemele principale, cauzele lor (Lista probleme/cauze- Însărcinarea Nr.1 se anexează)

Participanții la întrunire s-au expus asupra transformării acestor probleme/cauze  identificate, în scopuri sarcini direcționate spre toate nivelele – întreprindere, organele/instituțiile interesate nivel raional și respectiv central ramural și central național.

Pentru Sarcina Nr.2 Participanții  au căzut de acord  referitor la necesitatea institualizării mecanizatorilor din raion, în calitate de modalitate sigură în stoparea exodului din numărul acestei importante categorii de salariați. Iar  Școala mecanizatorului – este primul pas spre crearea Asociației Raionale a Mecanizatorilor, ca formă de combatere a exodului tineretului din regiunea rurală.

În cadrul examinării acestei chestiuni – Participanții au susținut ideia instituirii Școlii Mecanizatorului AgroindVET Cahul lansată de Președintele FNSAA Agroindsind dl Vasile Mămăligă și au manifestat hotărârea de a se implica activ în promovarea ei și au semnat Declarația respectivă (se anexează).

Concluzia la Sarcina Nr.3: Opinia participanților la Întrunire: Actualizarea Consiliului Raional al Parteneriatului Social în domeniul asigurării întreprinderilor din raion cu forță de muncă înalt calificată C.R.AgroindVET Cahul, este o chestiune de o importanță majoră. Însă la examinarea ei este necesară participea majorității absolute a angajatorilor și liderilor sindicali ale întreprinderilor agroindustriale din raion. De aceea s-a convenit ca discuția mai aprofundată să fie transferată pentru altă perioadă.

Rezumat Final

Cu desfășurarea Întrunirii „Consolidarea Parteneriatului Social orientat spre depășirea Deficitului forței de muncă calificată la întreprinderile din sectorul agroindustrial al Raionului Cahul” – a fost dat startul activităților similare  în 7 raioane ale Republicii, distribuite uniform geografic și în 5 Companii mari din sectorul agroindustrial. Tot acest ansamblu de activități vor finaliza la 26 iulie a.c. cu Masa Rotundă „Depășirea deficitului forței de muncă calificată la întreprinderile din sectorul agroindustrial” (activitati desfasurate in cadrul proiectului Sindicatului 3F, Danemarca/FS „Sindicons”), care va întruni de rând cu organizatorii activității FNSAA „Agroindsind”, C.S.AgroindVET – Experți și reprezentanții celor mai interesate instituții din ramură și nivel republican) Urmează imaginile și materialele adiacente la articol)

Leonard Palii,

șef Departament Organizare, Educație, Informație al FNSAA Agrondsind

 

Anexă:

Lista probleme/cauze- Însărcinarea Nr.1:

Participanții la întrunire au identificat două probleme majore ale Forței de muncă de la întreprinderi: – Insuficiența numărului de lucrători/exodul (fluctuația) forței de muncă și necorespunderea profesională a lucrătorilor – proceselor tehnologice.

 • Cauzele problemelor indentificate duc spre multiple fenomene negative (din expunerile in grupuri):

Fenomenul migrației populației de la sat la oraș și în afara țării;

O mare parte din absolvenții instituțiilor de învățămînt professional tethnic ignoră angajarea în cîmpul muncii la întreprinderile din sector;

Sistemul de Formare profesională secundar, post secundar și continuu nu formează competențe profesionale suficient de calitative;

Piața muncii este slab implicată în procesul pregătirii cadrelor profesionale, iar majoritatea întreprinderilor nu practică Formarea Profesională Continuă a salariaților;

Infrastructura nedezvoltată actuală din regiunile rurale nu motivează tineretul să muncescă la întreprinderile Agricole; – etc

– Din cauza crizei economice cu care se confruntă și insuficienței ajutorului acordat din partea statului (problema poverii fiscale, subvențiilor minore, etc), multe intreprinderi pierd capaciatatea de a stopa exodul și a angaja la serviciu noi lucrători profesioniști.

Criteriile distribuirii subvențiilor nu condiționează atitudinea angajatorului față de salariat;

Dialogul social Sindicat-Angajator și principalul mecanism al acestuia Contractul Colectiv de Muncă nu funcționează suficient de efectiv la majoritatea întreprinderilor; -alte probleme cauze…

Adresarea Presedintelui FNSAA Parteneriatului Social al Raionului Cahul

Agenda Întrunirii Cahul

Declarația de Intenție pentru crearea Școlii Mecanizatorului

Concept Școala Mecanizatorului

Prezentarea PowerPoint Intrunirea CAHUL 2023

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

2 comentarii la articolul “Lansarea reușită a ciclului de activități „Reperele depășirii deficitului forței de muncă calificată la întreprinderile din sectorul agroindustrial” – Cahul, 7 iulie 2023”

 1. […] Mai multe detalii despre activitatea organizată la Cahul, inclusiv documentele puse în discuție, le puteți accesa pe pagina web a Federației ”Agroindsind” aici. […]

 2. UCIP IFAD spune:

  Buna ziua,

  Nu pot expedia la adresa indicata de dvs. mesajul.

  Vă mulțumim pentru interesul acordat Proiectelor IFAD și pentru prezența dvs. în cadrul sesiunii de informare.

  Găsiți atașat prezentările descrise pe parcursul sesiunii de informare de către specialiștii UCIP IFAD:
  • Ecaterina Mihalcean – inginer în irigare
  • Ghenadie Sandu – coordonator dezvoltarea lanturilor valorice

  Și a domnului Anatolie Fala, reprezentant ACSA

  Dacă doriți să vizualizați înregistrarea vă rugăm accesați linkul AICI
  Dacă apar întrebări nu ezitați să ne contactați.

  O zi bună!

  Echipa UCIP IFAD

Lasă un comentariu