Liderii sindicatelor afiliate direct în căutarea soluţiei

site3

În perioada 26-28 mai a.c. în incinta sanatoriului „Struguraş” a avut loc seminarul cu tematica: „Calendarul sindical şi instrumentele de realizare” şi „Lucrările de secretariat în organizaţiile sindicale ale FNSAA „Agroindsind” cu participarea Sindicatelor afiliate direct. Concomitent a fost efectuat un sondaj la tema verificării: problemelor, propunerilor şi necesităţilor cât la nivel de organizaţie sindicală de bază atât şi la nivel de ramură.

În cadrul lucrărilor seminarului s-a actualizat situaţia din domeniul parteneriatului social, formării profesionale în continui, respectarea cerinţelor statutare, aplicarea documentaţiei sindicale, principalul accent fiind axat pe tematica sondajului care a demonstrat următoarele momente:

persistenţa problemelor social-economice şi importanţa Convenţiei Colective nivel de ramură şi Contractelor Colective de muncă în soluţionarea acestora.

Necesitatea implicării active în modificarea legislaţiei şi a normelor legale, informarea operativă despre schimbările parvenite în legislaţie. Importanţa dezvoltării parteneriatului social şi realizarea în practică a formării profesionale în continue.

În domeniul problemelor la nivelul organizaţiei de bază, participanţii la seminar au constatat necesitatea creşterii salariului minim pentru I categorie, respectării disciplinei financiare şi transferarea la timp a cotizaţilor de membru, remunerării  liderului sindical conform Convenţiei Colective ramurale,  achitării adausurilor la salariu pentru muncă în condiţii nocive.

site2

La nivel de ramură, problemele cheie fiind: neachitarea salariilor la timp, în special la întreprinderile de stat, nerespectarea de către angajatori a prevederilor Convenţiei Colective nivel de ramură, în special, privind salariului minim pentru I categorie, riscul pierderii locurilor de muncă din cauza stagnării economice, lipsei pieţii de desfacere, etc., problema aplicării art. 96 al Legii insolvabilităţii, potrivit căruia se abrogă prevederile  Contractelor colective de muncă.

Participanţii la seminar au optat pentru întâlniri ale conducerii FNSAA „Agroindsind” cu administraţia întreprinderilor, editarea în continuare a Buletinului Informativ în care să fie reflectate activităţile sindicale şi informaţii de modificarea legislaţiei, consultaţii ale juristului, etc., necesitatea realizării în continuare a schimbului de experienţă cu sindicatele din ţările vecine: Turcia, România, Bulgaria, Ucraina, etc., susţinerea creării Tribunalelor Muncii.

site

La lucrările seminarilor din partea FNSAA „Agroindsind” au participat: dl. Bernevec Sergiu, preşedintele FNSAA, dl.Mămăligă Vasile, vicepreşedinte FNSAA, expert în domeniul protecţiei şi securităţii muncii, dl.Palii Leonard, vicepreşedinte FNSAA, expert în domeniul educaţional, dl.Pojoga Iurie, secretar-executiv FNSAA, expert în domeniul organizării şi responsabil de colaborare cu sindicatele afiliate direct.

 

Iurie Pojoga, secretar-executiv

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu