Mesajul Federației NSAA „AGROINDSIND” adresat efectivului sindical agroindustrial

La 22 decembrie, curent s-a desfasurat sedinta Consiliului General al FNSAA „Agroindsind”, in ordinea de zi a careia a fost lansata convocarea Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind” la 12 mai 2022 La fel, in ordinea de zi a sedintei s-au discutat: proiectul bugetului Federatiei pentru anul 2022 și a fost aprobata Platforma Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind”. Tot odată s-a recomandat Structurilor Federației să utilizeze textul Platformei în cadrul Adunărilor Generale sindicale și Conferințelor Teritoriale consacrate Congresului VIII ordinar al FNSAA.

Ce este de fapt Platforma Congresului VIII al FNSAA Agroindsind ? – În linii generale exprimă Poziția FNSAA cu referire la:

1) Direcția strategică de activitate a Federației Agroindsind pentru perioada 2022-2027;

2) Modul de pregătire/organizare a Congresului

3) Startul perioadei post congres.

Mai adăugam aici, că conținutul Platformei oglindește Rezumatul (se anexează) studiului efectuat de Departamentul Organizare Educație și Informație în cadrul seminarelor organizate anul acesta cu genericul „Spre Congresul VIII al FNSAA”. Iar miezul acestui Rezumat îl constituie opinia majorității participanților la studiu – Reconfirmea cursul strategic al FNSAA, orientat spre modernizarea, reformarea, adaptarea sindicatului „Agroindsind” la nevoile actuale ale membrilor de sindicat. Curs declarat de congresul III extraordinar al FNSAA, susținut de congresele ulterioare, în special de congresul VII al FNSAA.

    E de menționat faptul, că Congresul Sindical este perceput în toată lumea adevărat sindicală – ca unul din principalele/extraordinare evenimente ale vieții sindicaliste !

Această percepție trebuie formată și la noi, dacă într-adevăr ne dorim transformarea Federației într-o forță unită, rezultativă, curajoasă – atractivă pentru salariați și cu autoritate în raport cu patronii, structurii statale și întregii societate!

       De aceea în anul Congresului VIII al FNSAA (2022), Congresul trebuie să devină tema principală de discuție în toate structurile sindicale. Platforma Congresului VIII al FNSAA „Agroindsind” – mesajul Federației adresat efectivului sindical agroindustrial.

     Iar pentru a ajuta militanții Federației în promovarea Platformei Congresului, Departamentul Organizare, Educație și Informație va publica periodic în paginaWEB a Federației cîte un succint articol/comentariu la fiecare teză din Platformă (Textul Platformei Congresului VIII al FNSAA și Rezumatul studiului „Spre Congresul VIII al FNSAA”- se anexează).

Sector informare/comunicare

DOEI, FNSAA  „Agroindsind”

PLATFORMA CONGRESULUI VIII

Rezumat studiului DOEI fin

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu