O campanie reușită de informare/diseminare

Pe parcursul lunilor aprilie – iulie, Comitetul  Sectorial “AgroindVET” a elaborat, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Centrului PRO DIDACTICA – 3 standarde ocupaționale: ”Tehnician în industria alimentară”; ”Tehnician asigurarea calității”; ”Operator la linie în industria alimentară” (publicate in Monitorul Oficial nr.177 din 10.07.2020).

In perioada august – septembrie curent s-a desfasurat Campania de informare/diseminare despre elaborarea acestor SO prin Structurile aferente ale C.S.AgroindVET.

Ținînd cont de semnificația Campaniei pentru sector și Sistemul VET, Stafful Campaniei a acordat suportul organizatoric și metodic necesar Consiliilor  AgroindVET, care la rindul lor, au organizat la nivelul lor Campania.

Nuantata de fenomenul Covid-19, activitatea Campaniei a fost destul de dificila, dar s-a reusit.

In continuare va prezentam unele secvente din cadrul activitatilor organizate in cadrul Consiliilor:

La CR Soroca diseminarea a avut loc prin diverse modalitati:

Familiarizarea sindicatelor s-a produs cu ajutorul Coltisorului sindical:

In cadrul sedintei intre administratia si colectivul de pedagogi din cadrul institutiei VET

Mai mult ca atit, CR Soroca a deschis o pagina pe facebook: Consiliul Raional AgroindVET Soroca, pe care vor plasa toate informatiile despre activitatile Consiliului !!!

În urma celor prezentate mai sus Consiliul AgroindVET Soroca, s-a străduit să desfăşoare  Campania de promovare/diseminare a Standardelor Ocupaționale în ciuda perioadei pandemice în care ne aflăm.

  • S-a aprobat Planul Organizării Campaniei la nivel Raional,
  • S-a prezentat informația despre 3 S.O. în cadrul Colectivului de pedagogi din colegiu (IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca),
  • S-a familiarizat Sindicatul cu materialul informativ 3.S.O. (la panoul informativ),
  • S-a expediat (pe e-mail) materialele informative tuturor instituțiilor interesate din Raion (SA „Alfa-Nistru”, SA „Fabrica de brânzeturi din Soroca”, Direcţia Agricultură din Soroca)

La Drochia sedinta Consiliului s-a desfasurat plenipotenţiar – cu coordonatorii Consiliului Raional AgroindVET si de la distanţă (on-line) cu membrii Consiliului:

Materialul informativ a fost expediat prin email conducătorilor SRL ARVISER Prim, SRL Pan Grup, MET SA Produse SRL, Milina Nord, Şcoala Profesională Drochia, ATOFM, FNSAA Agroindsind.

Aceeasi stare de lucruri a fost si la CR Rezina: Sedinta s-a desfasurat in sediul Consiliului Raional Rezina la 02 septembrie 2020, cu membrii Echipei de coordonare a CR, iar cu membrii CR – de la distanta (on-line). In cadrul sedintei a fost prezentata de catre coordinator informatia despre cele 3 SO, s-a aprobat planul de organizare a Campaniei de promovare a celor 3 SO: Tehnician în industria alimentară; Tehnician asigurarea calității; au fost indentificate intrprinderile interesate la care le-au fost expediate materialele informative pentru familiarizarea conducatorilor.

CR Comrat, a organizat sedinta consiliului. In cadrul sedintei s-a decis informarea conducatorilor intreprinderilor din raion, organizatiilor, institutiilor interesate, care instruesc si pregatesc specialist in domeniul industriei alimentare, despre aprobarea Standardelor Ocupationale respective; mai mult ca atit: in perioada decembrie 2020- ianuarie 2021 – se va desfasura un seminar-intrunire largita, cu participarea specialistilor din domeniul pregatirii specialistilor cxalificati in domeniul industriei alimentare cu urmatoarea ordine de zi: Implementarea Standardelor Ocupationale aprobate de CS AgroindVET.

Iata chiar raspunsul Centrului Didactic de instruire a Tineretului din UTA Gagauzia:

Уважаемый П. Кристиогло! В ответ на Ваш устный запрос, изучив Профессиональные стандарты специальностей: Техник в пищевой промышленности; Оператор линии в производстве пищевой продукции; Техник по обеспечению качества, наши специалисты пришли к мнению что стандарты включают в себя все необходимые требования для того чтобы выпускники соответствовали европейским моделям и тенденциям. Специалисты, получившие образование по данным стандартам, в будущем позволят привести пищевую отрасль в соответствие с требованиями международных рынков, главным образом, по защите и безопасности продовольствия что актуально в современных реалиях.

Кироглу А., И.о. директора  

Toate Consiliile de parteneriat social AgroindVET au participat in cadrul Campaniei de diseminare, au informat partenerii sociali, institutiile, organizatiile, intreprinderile interesate despre aceste 3 Standarde Ocupationale: Tehnician în industria alimentară; Tehnician asigurarea calității; Operator la linie în industria alimentară.

Corina Bulat,

Coordonator Campanie

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu