Pozitia FNSAA „Agroindsind” fata de modificarile si completarile la Codul Muncii, initiate de Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova salută inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și își exprimă satisfacția fata de restabilirea relațiilor între Guvern (Ministerul respectiv) și Sindicat (CNSM) în albia parteneriatului social.

Concomitent, considerăm că anterior modificării/completării Codului Muncii, e nevoie de conștientizat profund situația social-economică în care se află Republica Moldova și cetățenii acestui stat:

  • Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa;
  • cele mai mici pensii și salarii, salariul minim fiind la moment aproximativ 150 de dolari SUA;
  • migrarea masivă a forței de muncă (în special – tineret) peste hotarele țării (deja populația s-a micșorat cu un 1.000.000 de cetățeni) ca urmare a celor relatate anterior;
  • situația demografică deplorabilă a țării ca urmare a migrației (numărul persoanelor decedate depăseste numărul nou-născuților);
  • prezența corupției, monopolizarea pieței și stabilirea prețurilor pe interes de grup, situația ecologică alarmantă, manipularea legislativă cu faliment intenționat, etc.

În asemenea condiții extreme FNSAA ”Agroindsind” consideră oportună modificarea și completarea Codului Muncii în favoarea îmbunătățirii climatului investițional doar prin îmbunătățirea obligatorie a salarizării, condițiilor de muncă, situației social-economice în ansamblu, înaintind următoarele propuneri:

 Modificări la Codul muncii al Republicii Moldova:

Art.21, alin.2, al Codului muncii sa se expuna în următoarea redacție: ”În unitățile, în care nu sunt constituite sindicate, interesele salariaților pot fi apărate de reprezentații aleși ai acestora sau de organizații sindicale din afara unității, la inițiativa salariaților, care solicită astfel de servicii, în temeiul unui contract de mandat”;

Art.31, lit.f, alin. 2, sa se expuna în următoarea redacție: ”respectarea intereselor salariaților în cazul privatizării unității şi a fondului locativ aflat la balanța acesteia, precum și a drepturilor salariale în cazul insolvenței întreprinderii”;

Includerea în art. 33 a alineatului (6) în următoarea redacție: ”În cazul intentării procedurii de insolvabilitate a unității, contractul colectiv de muncă, încheiat anterior declanșării procedurii de insolvență, continuă a produce efecte pentru întreaga perioadă de insolvabilitate, indiferent de durata pentru care a fost încheiat. Modificarea, completarea sau încheierea unui nou contract colectiv de muncă la întreprinderile aflate în procedură de insolvabilitate se face numai prin acordul comun al părților semnatare”.

Art.80, alin.4 sa se expuna în următoarea redacție: ”În perioada șomajului tehnic, salariații beneficiază de o indemnizație lunară ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, pentru prima lună de șomaj tehnic și o indemnizație lunară în mărime de 75 la sută pentru perioada ce depășește termenul de o lună de șomaj tehnic, cu excepția cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă, conform art.77, lit. c”.

Art.87, Alin.1, sa se expuna în următoarea redacție: ”Concedierea salariaților – membri de sindicat se admite cu consultarea prealabilă a organului (organizatorului) sindical din unitate, care argumentează în scris acordul sau dezacordul”.

Art.148, alin. 5- se abrogă.

Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012

Excluderea punctelor 1 și 2 din art. 43, alin.2, al Legii (creditorii chirografari) și includerea acestor prevederi prin litera d și e la prevederile art. 50, alin.2, al Legii (creditori garantați).

Abrogarea alin.2 din art. 96 al Legii.

Toate aceste propuneri, la 01 august 2019, au fost expediate Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru a fi înaintate Ministerului respectiv.

Pojoga Iurie,

Șeful Departamentului Protecția Muncii

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu