Principii cheie pentru asigurarea drepturilor lucrătorilor atunci când aceștia lucrează la distanță

Stimați colegi! Recent în pagina WEB a FNSAA a fost publicat Ghidul de activitate a UT pentru perioada imediată mai-august 2021. Propunem UT si SAD sa completeze creativ Ghidul, inspirindu-se de Principiile Cheie elaborate de Conferinta ITUC-PERC si Fundatia Friedrich Ebert la Tema: ,,Adaptarea muncii la noile realități in regiunea pan-europeană: Provocările cauzate de munca la distanță și reglamentările acesteia”, din 15-16 aprilie 2021, după cum urmează:

Angajatorii trebuie să garanteze libertatea de asociere și negocierea colectivă a lucrătorilor la distanță;

– Munca la distanță nu ar trebui să submineze drepturile de ocupare a forței de muncă și relațiile de muncă;

Utilizarea echipamentului de supraveghere pentru monitorizarea lucrătorilor la distanță ar trebui să fie limitată;

–  Munca la distanță ar trebui să fie voluntară;

– Angajatorii trebuie să respecte programul de lucru a lucrătorilor și dreptul la indisponibilitate după orele de muncă;

–  Angajatorii trebuie să rămână responsabili pentru siguranța lucrătorilor;

– Costul echipamentelor de lucru și costurile asociate spațiului pentru munca la distanță trebuie să fie acoperite de angajator;

– Munca la distanță trebuie să fie „neutră din punct de vedere al genului” și deschisă tuturor;

Lucrătorii la distanță ar trebui să aibă acces egal la formare și la dezvoltarea carierei în egală măsură cu lucrătorii ce activează fizic la birou;

– Înainte de a introduce reguli privind munca la distanță, sindicatele și angajatorii ar trebui să analizeze cu atenție consecințele acestora.

Menționăm că aceste principii pot servi drept repere la elaborarea CCM, perfectarea altor tipuri de documente normative în domeniul relațiilor de muncă.

În anexă publicăm elemente cheie pentru asigurarea drepturilor lucrătorilor atunci când aceștia lucrează la distanță (format PDF)

       Sector informare/comunicare

FNSAA „Agroindsind”

RUS uni_remote_work_guidelines_report

RUS Telework Note_rev 2

RUS UNI_Remote_Work_Principles_exec_summary_v3_clean

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu