Proteste la SA „Franzeluta”

La data de 28 iunie curent a avut loc Adunarea anuală ordinară a acționarilor „Combinatului de Panificație din Chișinău „Franzeluța” SA În ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte, printre care: rezultatele activității economico-financiare pentru anul 2021, planul de afaceri pentru anul 2022, raportul anual de audit, raportul anual al Comisiei de cenzori, alegerea noii componențe a Consiliului de administrație a Societății, aprobarea procedurii de angajare a directorului.

În conformitate cu prevederile lit. b), alin.1, art. 23 al Legii privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02 aprilie 1997, din partea acționarilor minoritari – angajați ai întreprinderii a fost înaintată candidatura dnei Irina ȘIȘIAN în Consiliul de administrație a Societății, care a fost respinsă, fiind invocată falsificarea semnăturilor acționarilor.

Acest fapt a stârnit nemulțumirea atât acționarilor – angajați ai întreprinderii, cât și a angajaților, care au protestat în incinta întreprinderii și în fața clădirii, colectivul de muncă exprimându-și susținerea actualei conduceri a întreprinderii și intenția de a declara grevă, în cazul în care doleanțele acestora nu vor fi acceptate.

Este de menționat ca „Combinatul de Panificație din Chișinău „Franzeluța” SA este unul din cele mai mari întreprinderi din domeniul panificației, colectivul de muncă întrunind peste 2000 de angajați, Sindicatul întrunind circa 1000 membri de sindicat, fiind negociat și semnat contractul colectiv de muncă, clauzele căruia se ajustează periodic la prevederile Convenției colective (nivel de ramură) pentru anii 2021 – 2023, acestea fiind respectate pe deplin de către angajator, ultima majorare a salariilor angajaților instituției constituind circa 14%.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu