RELATARI DIN UT REZINA – ACTIUNI SI REZULTATE

Cititi in continuare relatarea dnei Vera Platon, presedinte al UT Rezina, despre activitatile intreprinse si practicile bune in UT:

La şedinţa lărgită a Biroului Executiv al UT Rezina din luna iulie, în ordinea de zi, de rind cu alte chestiuni importante, a fost discutată şi întrebarea despre Campania de Informare a efectivului sindical despre Congresul VIII al FNSAA din 12 mai curent. Am hotărît, ca în fiecare sindicat, unde se va petrece Campania de informare, să fie present preşedintele UT ori Vicepreşedintele UT. A fost aprobat graficul aproximativ de petrecere a campaniei de informare. Pînă în present am fost personal în cîteva organizaţii de bază. Pe data de 26 octombrie am fost in organizaţiile SRL “Valmadol” şi “GÎrlea Andrei” din raionul Rezina. La prima ora de dimineata eram la brigadele de tractoare, unde munceau deja poeste 20 de mecanizatori. Dna Viorica Druţă, preşedintele sindicatului, după un mic discurs, mi-a oferit cuvîtul. Membrii de sindicat au fost informaţi despre lucrările Congresului VIII, hotărîrile adoptate de Congres în lumina Documentelor Congresului VIII al FNSAA – despre acele sarcini supreme, care stau în faţa comitetului sindical:

  1. Familarizarea fiecărui membru de sindicat despre conţinutul documentelor Congresului VIII, despre necesitatea şi avantajele reale în modernizarea sindicatului, obţinerea susţinerii reale a unui număr mai mare de sindicalişti pentru a da start reuşit cursului strategic: Transformarea Organizaţiei Sindicale într-un Sindicat Combativ, Modern şi Consolidat, Nucleul reformării sindicale.
  2. Identificarea celor mai arzătoare problem în sindicat.
  3. În baza analizei situaţiei la moment în sindicat – de trasat un caiet de sarcini
  4. În planul de activitate pentru anul 2023 să fie inscrise sarcinile de depăşire a problemelor de moment cu care se confruntă sindicatul.

Rezoluţia arată calea spre un sindicat combativ, modern si consolidat.

Tot odată au fost informaţi despre modificările anuale ale Convenţiei Colective (nivel ramural). S-a dobîndit majorarea salariului tarifar, netarifar anual cu 10-15% la categoria 1 de salarizare, astfel de la 2100 lei în anul 2017 – la 4000lei – în  mai 2022. Spre sfîrşit, s-a citit Adresarea Congresului VIII al FNSAA “Agroindsind” către membrii de sindicat, finalizînd cu întrebări şi răspunsuri. In acea zi, desi a fost obositor, dar multumita ca a fost atins scopul propus.

Preşedintele UT Rezina-Şoldăneşti      Vera  Platon

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu