Relațiile FNSAA ”Agroindsind” cu partenerii de dialog social în condițiile de criză profundă a ramurii agroindustriale, provocate de pandemia COVID-19, secetă, calamități naturale etc.

Anul 2020 este unul din cei mai grei ani și foarte complicat din ultimele secole, care a provocat un șir de probleme și a creat toate condițiile stării excepționale în ramura agroindustrială.  Primele semne de îngrijorare au apărut iarna, când lipsa de zăpadă și temperaturile ridicate au pus semănăturile de iarnă, pomicultura, inclusiv viticultura în condiții extrem de complicate. Concomitent, la începutul primăverii, a mai apărut o problemă enormă – COVID-19.

În asemenea condiții, FNSAA ”Agroindsind”, conștientizând consecințele parvenite asupra angajaților, membri de sindicat ai ramurii agroindustriale, a intervenit cu un șir de măsuri și propuneri:

 1. La 06 martie 2020 FNSAA ”Agroindsind” se adresează către Ministerul și Patronatele din ramura agroindustrială cu inițiativa convocării Comisiei pentru consultări și negocieri colective cu următoarea ordine de zi:
 • aprobarea Planului de activitate a Comisiei pentru anul 2020;
 • investigarea căilor de soluționare a lichidării restanțelor salariale ale angajaților din ramură, în special la ÎS Stațiunilor Tehnologice pentru Irigare;
 • finalizarea structurală a Comisiei din partea Ministerului.
 1. La 04 aprilie 2020 Biroul Operativ al Consiliui sindicatelor din Branșa vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice a Federației ”Agroindsind” a emis o adresare deschisă către: CNSM, FNSAA, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Proprietății Publice, ANSA, ONVV cu privire la situația creată în ramura vitivinicolă și consecințele asupra angajaților, membri de sindicat, propuneri de ameliorare, printre care:
 • acceptarea autorităților de acces liber al cetățenilor la magazinele autorizate de comercializare a produselor întreprinderilor vinicole, care vor realiza mărfurile concomitent cu Recomandarea de consum în scopuri curative;
 • propagarea şi informarea populației despre rolul benefic al produselor respective prin intermediul mass-media;
 • aplicare autorizată, de către personalul medical, a produselor respective în scop curativ;
 • aprobarea unei Hotărâri a Guvernului Republicii Moldova cu privire la compensări bănești angajaților care se află acasă cu copii sau sunt în șomaj tehnic, fără acoperire cu surse financiare, în special angajaților de la întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate. Concomitent, de susținut, prin diminuarea poverii fiscale, producătorii vitivinicoli, în special cei care se află în proces de insolvabilitate.

 1. La 11 mai 2020, FNSAA ”Agroindsind” se adresează către Ministerul și Patronatele din ramura agroindustrială cu inițiativa convocării Comisiei pentru consultări și negocieri colective cu următoarea ordine de zi:
 • elaborarea și aprobarea adresării comune către Guvernul Republicii Moldova ”Cu privire la declararea stării excepționale în domeniul ramurii agroindustriale”;
 • investigarea căilor de soluționare a lichidării restanțelor salariale, angajaților din ramură;
 • examinarea modificărilor și completarea Convenției colective (nivel de ramură) cu privire la stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare și introducerea măsurilor de conlucrare în condițiile stării excepționale, provocate de pandemia COVID-19, etc.
 1. La 17 iunie 2020 Biroul Executiv al FNSAA ”Agroindsind”, examinând, în ședința online, la 12.06.2020 situația de pe urma sistării activității sanatoriului ”Struguraș”, a solicitat Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de revizuit poziția față de sistarea de mai departe a activităților sanatoriale și a propus pentru urgentarea procesului de redeschidere, spre examinare, proiectul Instrucției privind prevenirea infecției COVID-19, în condițiile reluării activității stațiunilor balneo-climaterice ale sindicatelor din Republica Moldova.
 2. La 04 august 2020, în cadrul ședinței online a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, FNSAA ”Agroindsind”, cu susținerea CNSM în persoana dlui Sainciuc Sergiu, vicepreședinte, în dezbateri, la întrebarea de pe ordinea de zi ”Cu privire la situația întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate”, a abordat problema cu privire la restanțele salariale la 01.07.2020 ale angajaților, membri de sindicat din ramura agroindustrială, în special la ÎS Stațiunile Tehnologice pentru Irigare și întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate.

Prin urmare, dl Railean Sergiu, președintele Comisiei, concomitent Ministru al economiei și infrastructurii din Republica Moldova, a promis că problema abordată va fi discutată și minuțios concretizată  la ședința Biroului Executiv al Comisiei, care va avea loc în timpul apropiat.

 1. În cadrul a mai multe întrevederi, ședințe online cu Patronatele și Ministerul din ramura agroindustrială, la 30.07.2020, a fost semnat Protocolul-acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură) prelungită pentru anii 2017-2020 (vezi anexa).

Prin urmare: salariul tarifar pentru categoria I de calificare, se stabilește în agricultură în mărime de 2.935 lei față de cuantumul minim garantat în sectorul real al economiei naționale, care a rămas neschimbat – 2.775 lei.

Pentru prima dată, în relațiile tripartite, a apărut un capitol nou: ”Relațiile de muncă în perioada situațiilor excepționale și ulterioare acestora”, care cuprinde un șir de măsuri în acest sens.

Un lucru extrem de important a fost obținut prin completarea punctului 64 al Convenției cu un nou alineat în următoarea redacție:

”k) se interzice concedierea președintelui sindicatului pentru perioada exercitării mandatului, inclusiv a celor neeliberați de la locul de muncă de bază, în următoarele cazuri:

 • situații excepționale;
 • insolvabilitate;
 • existența litigiilor Angajator-Sindicat;
 • situației prevăzute de lit. y1), alineatul (1), art.86 Codului Muncii al RM.”
 1. La 20 august 2020, la inițiativa liderilor sindicali de la întreprinderile de prelucrare, a avut loc întâlnirea între conducerea FNSAA ”Agroindsind” în persoana domnilor Mămăligă Vasile și Pojoga Iurie cu președintele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova domnul Vasile Tarlev. În cadrul acestei activități s-a convenit de făcut o adresare comună  către Guvernul Republicii Moldova, în persoana Primului Ministrul și Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: ”Cu privire la situația critică în ramura agroindustrială, aspectele securității alimentare, evitarea colapsului social-economic”. La 24 august a.c. adresarea a fost semnată de către părți și expediată  în adresa oficialităților Guvernului (vezi anexa).

Iurie Pojoga,
vicepreședinte interimar,
șef Departament Protecția Muncii

ANEXE:

Protocolul-acord de modificare și completare a Convenției colective (nivel de ramură), prelungită pentru anii 2017-2020

Adresare comună către Guvernul Republicii Moldova

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu