START CAMPANIE DISEMINARE


Pe parcursul lunilor aprilie – iulie, Comitetul  Sectorial “AgroindVET” a elaborat, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Centrului PRO DIDACTICA – 3 standarde ocupaționale: ”Tehnician în industria alimentară”; ”Tehnician asigurarea calității”; ”Operator la linie în industria alimentară” (publicate in Monitorul Oficial nr.177 din 10.07.2020).

E de menționat faptul, că la acest proces au participat peste 50 de experți, specialiști, reprezentanți ai întreprinderilor din sectorul agroalimentar. Plus la aceasta, un rol deosebit de important în plan organizatoric, i-a revenit Structurilor aferente ale C.S.AgroindVET- celor 9 Consilii Raionale AgroindVET și 3 Consilii AgroindVET de branșă. Aceste Consiilii s-au manifestat ca adevărate Parteneriate Sociale în domeniul asigurării întreprinderilor cu Forță de muncă calificată – au reprezentat destoinic interesele întreprinderilor în procesul respectiv. Se merită de acentuat că Consiliile AgroindVET sunt fondate de reprezentanții celor mai interesate structuri în modernizarea învățămîntului agroindustrial: Sindicale, Patronale, Instituțiile de Formare Profesională, Administrația Publica, Întreprinderilor, etc.

După finalizarea Procesului de elaborare a Standardelor Ocupaționale nominalizate, din partea multor participanți la proces a fost înaintată ideia popularizării acestora maximal în mediul economic, social, învățămîntul  agroindustrial ș.a.m.d. În legătură cu aceasta Comitetul  Sectorial  “AgroindVET” a luat decizia lansării Campaniei diseminării și promovării acestor Standarde Ocupaționale la întreprinderile, institutiile de invatamint profesional-tehnic si persoanelor interesate din domeniul agroalimentar.

Urmare acestei decizii, pe parcursul lunilor august-octombrie se desfășoară Campania de promovare/diseminare a Standardelor Ocupaționale.

Recent a fost dat START Campaniei. Iar în perioada 10 august – 5 septembrie se desfășoară prima etapă a Campaniei în Structurile aferente ale C.S.Agroindvet.

Ținînd cont de semnificația Campaniei pentru sector și Sistemul VET, Staful Campaniei acordă suportul organizatoric și metodic necesar Consiliilor  AgroindVET, care organizează la nivelul său Campania. Chiar de la începutul Campaniei, de rînd cu orientările de ordin organizatoric, a expediat Materiale orientative referitor la utilizarea Standardelor Ocupaționale, spre exemplu la:

  1. Elaborarea curriculei
  2. Formarea Profesională Continuă
  3. Elaborarea Fișei de post
  4. Evaluarea locului de muncă
  5. Distribuirea sarcinilor de muncă
  6. La evaluarea rezultatelor muncii
  7. La efectuarea interviurilor pentru angajare
  8. Monitorizarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

După faza activă a Campaniei, va urma etapa de Evaluare a acesteia prin modalități accesibile situației, care este nuanțată de fenomenul COVID-19. Suntem convinși că vom depăși cu toate impedimentele situatia, iar Campania diseminării și promovării acestor Standarde Ocupaționale va fi realizată cu succes.

 

Staff-ul central al Campaniei

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu