Reprezentanța FNSAA “Agroindsind” in m.Chișinău – startul întrunirilor Centrul FNSAA – Comitetul Sindical în întreaga Federație “Agroindsind”

Ținem să amintim că Consiliul General din 21 decembrie 2022, la inițiativa Președintelui FNSAA dl V.Mămăligă, a întrodus în Direcțiile prioritare pentru 2023 convocarea întrunirilor în toate Comitetele Sindicale (format extins) cu participarea reprezentanților structurilor ierarhice ale Federației.

 Și iată, începînd cu decada a doua a lunii februarie, în Reprezentanța FNSAA m.Chișinău s-au desfășurat întrunirile Centrul FNSAA-Comitetele Sindicale din S.A. Cricova, IPAPS „N.Dimo”, Centrului de Stat AOPUFF, CRDV. E de menționat că toate aceste comitete sindicale au salutat întrunirea la tema/cupolă – De la Convingeri sindicaliste autentice-prin acțiuni rezultative – spre un Sindicat Consolidat, Modern, Combativ și Rezultativ !

 Și toți participanții întrunirilor au considerat important și actual scopul propus – Asigurarea Startului Reușit al Comitetului Sindical pentru anul 2023 din perspectiva realizării Cursului strategic al FNSAA 22-27 „Spre un sindicat Combativ, Modern, Consolidat și rezultativ” (Rezoluția Congresului VIII al FNSAA).Acest scop a fost realizat în cadrul întrunirilor reieșind din specificul fiecărui sindicat, însă într-un mod sau altul discuțiile s-au rotit în principal în jurul urmărtoarelor teme:

  1. „Reîmprospătarea Informației despre esența Cursului Strategic FNSAA 22-27.
  2. Situația din sindicat prin prisma implementării Rezoluției Congresului VIII al FNSA și soluționarea problemelor curente cu care se confruntă sindicatul concret.
  3. Caracteristica Chipul Sindicatului la moment și la finile anului 2027 din perspectiva realizării cursului strategic al FNSAA 22-27
  4. Schițarea Foii de parcurs 2023-2027, Caietului de sarcini 2023 al Comitetului Sindical „Spre un sindicat Combativ, Modern si Consolidat”.Consolidarea Alianței Comitetul Sindical-Centrul FNSAA orientată spre Resetarea mișării sindicale „Agroindsind”, asigurării viabilității și durabilității sindicatului în calitate de apărător adevărat a intereselor materiale/sociale și spirituale a salariaților/membri de sindicat.

 Desigur că, atît forma desfășurării întrunirilor, cît și conținutul problemelor examinate, au variat de la caz la caz. Însă, cu certitudine, se poate de afirmat că la toate patru ședințe, într-o măsură mai mare sau mai mică, scopul scontat a fost atins. Majoritatea participanților au pătruns în esența cursului strategic al FNSAA de resetare/relansare/modernizare a structurilor sindicale de toate nivelele, inclusiv propriului sindicat; Toți s-au pronunțat în favoarea consolidării efectivului sindical în jurul „Nucleului Sindical”/membrii Comitetului plus cei mai activi sindicaliști; – În linii generale au fost expuneri referitor la Caracteristica-scop a Sindicatului concret și a Foii de parcurs spre un astfel de sindicat adevărat; În unele cazuri, un loc important la întrunire, i-a revenit Caietului de sarcini al Comitetului 2023Cu toate acestea trebuie să menționăm că la capitolul Foaia de parcurs a sindicatului în reformarea/modernizarea lui și alcătuirea Caietului de sarcini 2023 în contextul acestei Foi de parcurs și depășirea problemelor curente – în toate 4 sindicate clarificarea lucrurilor trebuiește continuatăOricum în toate cazurile consolidarea alianței Centrul FNSAA – Comitetul Sindical al acestor patru sindicate s-a produs. Unii pași comuni de activitate au fost stabiliți.. Fiindcă în circumstanțele create de ordin social/economic/politic intern cauzate de anumiți factori obiectivi – este complicat de a planifica ceva concret.

 Leonard Palii – Sef Departament Organizare, Educație, Informație al FNSAA; Galina Podcosov – Coordonator al Reprezentanței FNSAA m.Chișinău

Chișinău, Februarie 2023

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu