Uniunea Teritorială – fortareața Reformării Sindicatului și promotorul modernizării Federației „Agroindsind”

Asta Fiindcă azi:Sindicatul din teritoriu, fără UT, nu poate fi eficient, reformat/modernizat; UT este unica structură care poate crea sindicate în teritoriu și principala verigă a Rețelei informare/Comunicare: Sindicat-UT-Centrul FNSAA;

Președintele UT în teritoriu este cel mai competent, informat și interesat în modernizarea FNSAA.

Și Fiindcă:

Conducerea UT are posibilitatea de a coordona/orienta/facilita procesul reformator în Sindicate din teritoriul îndepărtat de Centrul FNSAA;

UT poate porni Sindicatele pe calea reformării și atingerii rezultatelor relevante în cele mai nefavorabile condiții de activitate sindicală;

– UT poate organiza schimb de experiență/promovare a bunelor practici în domeniul Reformelor, etc

Însă, trebuie să spunem clar ș i răspicat – ca fortareață a sindicatlui, promotor al modernizării Federației, UT se va manifesta Doar în cazul dacă: 

– Va sigura un Start reușit reformelor în sector!

– Va conlucra strîns cu Aparatul Central al FNSAA în căutarea și realizarea celor mai potrivite moduri de a acționa în aceste situații turbulente, neclare, nesigure, cu care se confruntă sindicalismul moldovenesc și agroindsind în special.

Dar ce avem de fapt la moment? O constatare tristă a Consiliului General din 21.12.2022: Federația N-a realizat cele mai importante sarcini post Congres – majoritatea subdiviziunilor Federației NU și-au trasat caietul de sarcini de reformare radicală, NU au purces la acțiuni concrete în acest sens. Cea mai mare parte a membrilor și activului sindical N-au ințeles esența, importanța reînnoirii sindicatului. Din această constatare și provine inițiativa Președintelui FNSSAA de a desfășura întruniri în toate Comitetele Sindicale (format extins) – „De la convingeri sindicaliste autentice – prin Acțiuni sindicale adecvate – Spre un Sindicat Combativ, Modern si Consolidat.” Scopul cărora este: Asigurarea Startului Reușit al Comitetului Sindical pentru anul 2023 din perspectiva realizării cursului strategic al FNSAA 22-27 „Spre un sindicat Combativ, Modern, Consolidat și rezultativ” (Rezoluția Congresului VIII al FNSAA).

Pentru atingerea acestul scop în cadrul întrunirilor se prevăd următoarele activități

  1. Reîmprospătarea” Informației despre esența Cursului Strategic FNSAA 22-27 în baza Rezoluției și adresării catre membrul de sindicat a Congresului VIII al FNSAA (Definiția Sindicatului Modern, Sarcinile Comitetului Sindical, UT, Centrului FNSAA) – Prezintă Președintele UT.

2). Prezentarea Informației: Principalele preocupări la moment în activitatea CNSM, FNSAA, UT.

3). Schițarea Foii de parcurs a Comitetului Sindical 2023-2027 „Spre un sindicat Combativ, Modern si Consolidat” și Caietului de sarcini al Comitetului Sindical pentru 2023.

4). Consolidarea Sindicatului în jurul Comitetului sindical extins (Nucleul Sindical)

 Sperăm că în fiecarea Comitet sindical își va atinge scopul și Totalurile Întrunirii vor fi clar reflectate în Sinteza/Concluzie la temă care permite –  Schițarea Pașilor concreți și realiști efectuați imediati post-întrunire ai Comitetului Sindical. Formularea Solicitărilor către UT, Centrul FNSAA pentru suport metodic și participativ. Întrebări-Răspunsuri.

E de menționat că Președintele UT este princilpalul prezentator și moderator al întrunirilor respective. În linii generale – aceasta și este garanția reușitei acestor superimportante evenimente din viața intregii Federații.

În ce privește suportul Centrului FNSAA – el este materializat în Seminarul  metodic recent organizat în acest scop cu Președinții UT. La seminar a participat de rînd cu un grup de Președinți UT și colaboratorii Aparatului Central în frunte cu conducerea de vîrf a Federației dl V.Mămăligă și dl. V.Evstratii, care au avut un rol important la această activitate (imaginile de la seminar se atașează). Plus la aceasta, au fost elaborate și emise un șir recomandații și materiale  metodice, efectuate consultări la subiect, alte activitați necesare.

Suport Metodic similar a fost acordat de către Departamentul Organizare, Educație, Informație și sindicatelor din componența Reprezentanțelor FNSAA din m.Chișinău și m. Bălți, care își iau avîntul.

Așa dar toți, Centrul FNSAA, Ununile Teritoriale/Reprezentanțele FNSAA, sunt orientati spre efectivul Sindical „Agroindsind”, pentru a-i asigura un start reușit 2023 post Congresului VIII al FNSAA.

Revenind la Uniunile Teritoriale ale FNSAA, dorim să menționăm încă odată că Uniunea Teritorială – este, pe bună seamă, fortareața Reformării Sindicatului și promotorul modernizării Federației „Agroindsind”.

Departamentul Organizare, Educație și Informație își exprimă ferma convingere, că Întrunirile organizate în Comitetele Sindicale de către UT, Reprezentanțele FNSAA, Liderii Sindicatelor – vor întreprinde toate măsurile, ca majoritatea sindicatelor agroindustriale să se regăsească ca subiect activ în parcursul modernizării Federației Agroindsind 2022-2027.

VEDETI AICI PREZENTAREA DIN CADRUL SEMINARULUI: Prez.Sem.UT25.01.23

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu