Ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice

La inițiativa președintelui Branșei, dnei Lupașcu Silvia, pe 20 iulie 2018, în incinta Combinatului de vinuri ”Cricova” SA a avut loc ședința Biroului Operativ al Branșei din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la planul de activitate pentru a doua jumătate a anului 2018.

Raportor: S. Lupaşcu

  1. Cu privire la implementarea tichetelor de masă.

Raportor: Iu. Pojoga

  1. Cu privire la colaborare cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și

Mediului în albia parteneriatului strategic al dialogului social.

Raportor: V. Mămăligă

  1. Cu privire la problemele existente în colectivele de muncă a întreprinderilor –membre a Branșei și căile de soluționare. Disciplina statutară în Sindicatele branșei.

Raportor: S. Lupaşcu

  1. Cu privire la demersul Sindicatului SA ”Aroma”

Raportor: N. Negru.

  1. Diverse.

În cadrul ședinței a fost prezentat planul de activitate pentru a doua jumătate a anului 2018, unde pe lângă activități tradiționale este preconizată în ultima decadă lunii octombrie a.c. ședința Consiliului sindicatelor din vinificație, viticultură și producerii băuturilor alcoolice, în cadrul căreia Biroul operativ își va prezenta darea de seamă pentru trei ani de activitate, urmând a se decide referitor la perspectivele activității prin prisma situației financiare a FNSAA ”Agroindsind”. Concomitent va fi examinată posibilitatea aplicării Proiectului formării profesionale prin prisma Comitetelor sectoriale.

La a doua întrebare a fost prezentată informația modalităților implementării tichetelor de masă ca una din priorități ai activității sindicale. În cadrul ședinței vicepreședintele FNSAA ”Agroindsind”, președintele interimar dl. Mămăligă Vasile a informat Biroul despre rezultatele colaborării cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin prisma parteneriatului strategic al dialogului social. S-a constatat un șir de probleme cu care se confruntă membrii Branșei, în special la întreprinderile cu capital de stat, fiind decisă oportunitatea unei conlucrări mai strânse cu noua structură de stat, împuternicită să gestioneze proprietatea statului – Agenția Proprietății Publice, întru soluționarea problemelor.

Au fost examinate și problemele respectării de către membrii Branșei a disciplinei financiare, stabilită de Statut, care afectează grav activitatea FNSAA ”Agroindsind”. În final a fost discutată problema membrilor de sindicat, existentă  la SA ”Aroma” și căile de soluționare a acesteia. Concomitent, membrii Biroului au fost informați despre rezultatele obținute în rezultatul colaborării cu  Oficiul Național al Viei și Vinului, în adresa căruia a fost expediată broșura, aprobată de Biroul operativ: Recomandări cu privire la implementarea a consumului vinurilor moldovenești, în scopuri curative,  pentru stațiunile balneo-climaterice ale sindicatelor din Republica Moldova”. Broșura a contribuit substanțial la alegerea dl.Gheorghe Arpentin în calitate de Președinte al Comisiei „Siguranță și Sănătate” a Organizației Internaționale a Viei și Vinului, primul cetățean al Republicii Moldova cu o funcție importantă în cadrul organizației internaționale, care studiază din punct de vedere științific și tehnic sectorul vitivinicol mondial, vinul și produsele derivate din viță-de-vie. Gheorghe Arpentin a fost ales la începutul lunii iulie, la ședința Adunării Generale a OIV, desfășurate la Paris, cu votul tuturor celor 46 de țări-membre. Comisia „Siguranță și Sănătate”, subordonată direct Comitetului Tehnico-Științific al organizației internaționale, este responsabilă de politicile europene care reglementează relația dintre consumul de vin sau băuturi obținute din struguri și sănătatea consumatorilor.

Concomitent, la inițiativa Branșei, în rezultatul colaborării cu Ambasada Republicii Italia în Moldova la 19 iulie a.c.  Oficiul Național al Viei și Vinului a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Inspectoratul Central pentru Protecția Calității și Reprimarea Fraudelor Produselor Agroalimentare al Republicii Italia, care va contribui la îmbunătățirea calității și promovarea vinurilor Moldovei pe plan internațional. Actul prevede cooperarea întru asigurarea calității în sectorul vitivinicol, protejarea drepturilor consumatorilor dar și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Secretariatul FNSAA ”Agroindsind”

 

 

 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu