Spre Congresul VIII ordinar al FNSAA “Agroindsind”

În conformitate cu Hotărîrea Biroului Executiv din24.02.2022, astăzi 11 martie a.c., o parte din sindicatele din m.Chișinău afiliate direct, au constituit Reprezentanța provizorie Chișinău a FNSAA “Agroindsind”Dl Leonard Palii, vicepreședinte interimar, Șef al Departamentului Organizare Educație și Informație, în discursul său la începerea evenimentului, s-a referit, în mod special, la rolul Congresului în viața sindicală “Agroindsind” și importanței chestiunilor abordate. Participanții au fost de acord că Congresul VIII al FNSAA trebuie să plaseze situația membrului de sindicat în epicentrul lucrărilor Congresului, iar capacitatea structurilor sindicale ale Federației de a asigura o protecție reală membrului de sindicat, trebuie să devină un subiect de analiză, apreciere obiectivă, efectuată prin prisma rezultatelor concrete înregistrate pe parcursul a cinci ani de activitate. Plus la aceasta, pașii ce vor fi determinați de Congres pentru activitatea ulterioară, trebuie să corespundă atît nevoilor membrilor de sindicat, cît și necesității modernizării mișcării sindicaliste din ramură.

De asemenea s-a menționat că, desigur un rol decisiv în realizarea direcțiilor strategice adoptate de Congresul VIII, îi va reveni viitorilor conducători ai FNSAA, organilor elective alese de Congres și a subdiviziunilor Federației, care trebuie să acționeze unit, solidar și cu bună credință.

În continuare Coordonatorul Sindicatelor din m.Chișinău, dna Galina Podcosova și dna Corina Bulat, șef adjunct al Departamentului Organizare, Educație și Informație au asigurat organizatoric și metodic desfășurarea Conferinței. Un rol important la lucrările conferinței, ia revenit și dlui Vasile Evstrati, Șef adjunct al Departamentului Protecție Muncii-juristul Federației. Dna Natalia Valicov si dna Felicia Marcu au fost alese respectiv în calitate de Președinte și secretarul Conferinței, care au gestionat cu success următoarea agenda a Conferinței:

  1. Cu privire la Constituirea Reprezentanței Chisinau pentru desfasurarea Conferintei
  2. Cu privire la desemnarea delegatilor la Congresul VIII ordinar al FNSAA
  3. Cu privire la desemnarea candidaturilor în Consiliul General al FNSAA
  4. Cu privire la inaintarea candidaturii la functia de Presedinte al Federatiei

În sinteză menționăm că Conferința Reprezentanței Chișinău a desemnat 10 delegați la Congres, 4 candidați în Consiliul General al FNSAA și l-au înaintat prin vot unanim  pe  dl Vasile Mamaliga în calitate de candidat la funcția de Președinte al FNSAA “Agroindsind”.

Sectorul informare/comunicare

al Departamentului Organizare, Educatie si Informatie

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu