Spre un sindicat combativ, modern si consolidat – Evaluarea mersului indeplinirii Planului organizatoric de pregatirea a Congresului VIII al FNSAA

Astăzi 10 martie 2022, Președintele interimar al FNSAA „Agroindsind” a convocat ședința operativă a Aparatulii Central pentru a examina mersul pregătirii către Congresul VIII ordinar al FNSAA și stabili sarcinile de acțivitate pentru luna martie      Informația cu referire la Situația la moment și acțiunile, care necesită a fi întreprinse în acest context în luna martie a.c. a fost prezentată de către Dl L.Palii, vicepreședinte interimer, șef Departament Organizare, Educație și Informație a Federației. Din informația dată rezultă că pregătirea pentru Congres este în toi și se execută conform Planului organizatoric adoptat. În continuare prezentăm secvențe din informația respectivă structurată pe fragmente.

 I. Unde ne aflăm la moment cu pregătirea către Congres

A.Din punctul de vedere Managerial/organizatoric au fost planificate și realizate cu succes și în termeni stabiliți:

1) Campania de evaluare a activității financiare, educaționale, efectivului sindical în subdiviziunile FNSAA și colectate/perfectate Raporturile  respective pentru anul de activitate 2021;

2) Ședințele a două Consilii Generale ale FNSAA și Birourilor Executive ale Federației pe chestiuni ce țin de pregătirea către Congres;

3) Punerea pe rol a mecanismului de Ghidare/coordonare/monitorizare a Conferințelor UT și Reprezentanțe sub genericul ”Spre Congresul VIII al FNSAA”;

-etc

B. Din punctul de vedere Decizional au fost adoptate Hotărîrile cheie de pregătire către Congres ale Biroului Executiv si Consiliului General:

  1. Biroul Executiv din 10.02.2022 și din 24.02.2022: – Cu privire la Reprezentantele FNSAA (partea I) – Cu privire la Modalitatea de calculare a Normelor de reprezentare a delegatilor la Congresul VIII si inaintarii candidatilor in Consiliul General
  2. Consiliul General din 22.12.2021: – Cu privire la Convocarea Congresului VIII ordinar al FNSAA; – Cu privire la Platforma Congresului VIII ordinar al FNSAA
  3. Consiliul General din 24.02.2022: – Cu privire la modificarea/completarea Regulamentului „Alegerea organelor elective ale FNSAA”; – Cu privire la Norma de reprezentare a delegatilor la Congresul VIII si inaintare a candidatilor in Consiliul General;-Cu privire la delegarea imputernicirii Biroului Executiv;

 C. La moment sunt elaborate și utilizate în procesul de pregătire:

  1. Recomandari pentru desfasurarea Conferintelor/Adunarilor in structurile FNSAA (UT, Reprezentante);
  2. Modele de documente: procese verbale Conferinte, anchete ale delegatilor,

Registru/Liste: delegatilor la Congres; candidatilor in Consiliul General; etc…

  1. Documente/materiale aprobate de către Organele Elective ale FNSAA necesare pentru pregatirea catre Congres:
  • Modalitatea de calculare a Normelor de reprezentare a delegatilor la Congresul VIII si inaintarii candidatilor in Consiliul General;
  • Norma de reprezentare a delegatilor la Congresul VIII si inaintare a candidatilor in Consiliul General;
  • Chestionarele: de acumulare a materialului informativ pentru perfectarea Raportului „Activitatea FNSAA “Agroindsind” in perioada 2017-2022 si prioritatile pentru 2022-2027”, Rezolutiei si Brosurii;
  1. Proiecte de documente (varianta initiala) pentru aprobare în ziua Congresului: Ordinea de zi, Agenda, Hotariri ale Congresului: “Cu privire la activitatea FNSAA “Agroindsind” in perioada 2017-2022 si prioritatile pentru 2022-2027”; “Cu privire la Raportul Comisiei de Revizie finaciara centrala”; “Cu privire la alegerea presedintelui FNSAA “Agroindsind”; “Cu privire la alegerea vicepresedintilor FNSAA “Agroindsind”; “Cu privire la Consiliul General al FNSAA”; “ Cu privire la alegerea Comisiei de Revizie financiara centrala; Procese verbale 1 si 2 ale comisiei validare, procese verbale 1 si 2 ale Comisiei de numarare a voturilor;

 II. Sarcinile Aparatului Central pentru luna martie 2022 în domeniul pregătirii către Congres

A.Din punctul de vedere Organizațional – Coordonarea organizării Conferințelor în subdiviziunile teritoriale ale FNSAA, consacrate Congresului VIII (UT, Reprezentante); – Colectarea/procesarea informațiilor de la conferințe, procesele verbale, anchetele delegațiilor, altor informații.

B. Elaborarea următoarelor proiecte de documente: 1) Proiectul Regulamentului Congresului; Proiectul Ordinii de zi; 2) Tezele Raportului Activitatea FNSAA și prioritățile pentru perioada 2022-2027; 3) Broșura Informația despre activitatea FNSAA în perioada 2017-2022;

La finalul examinării informației, Președintele Interimar al FNSAA dl Vasile Mămăligă a apreciat pozitiv activitatea colaboratorilor Aparatului Central al Federației și a Conducătorilor subdiviziunilor FNSAA, pentru atîrnarea responsabilă în procesul de pregătire către Congres. Totodată s-au pus accente pe momente cheie, care necesită a fi ținute în vizor de către Departamentul Organizare, Educație și Informație a FNSAA, în calitate de principal responsabil de Managementul pregătirii către Congres. Domnia sa, în mod deosebit, s-a referit la necesitatea asigurării bunei desfășurări și în continuare ale Conferințelor „Spre Congresul VIII al FNSAA”.

  Sector Informare/comunicare al FNSAA „Agroindsind”

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu