Spre un sindicat combativ, modern și consolidat

Acesta a fost motto-ul seminarului strategic, care s-a desfasurat la 25 octombrie curent, cu tema „Analiza  situației reale din FNSAA și căutarea mecanismelor reformatorii adecvate”.

De fapt, prin acest seminar a fost lansat ciclul de activități consacrate problematicii reformării Agroindsind-ului, organizat de către Departamentul Organizare, Educație și Informație.

Problema centrală examinată ține de Resetarea reală a Centrului Federației și a structurilor sale, ținând cont de condițiile dezavantajoase de ordin intern și extern cu care se confruntă.

Sarcina dominantă a activităților a fost de a colecta de la participanți cât mai multe idei la subiectele examinate, utilizând metoda – Furtuna de idei.

Este important de menționat ca metoda aplicata presupune furnizarea opiniilor de către participanți, fără a fi supuse filtrului critic, polemicii, etc. Cît mai multe idei (“corecte”, “necorecte”, de tot felul !-iată ce s-a dorit). Si acest rezultat s-a produs. Desigur, pentru a obține cît mai multe opinii, procedura respectivă exclude confruntările de idei. S-a lăsat să “curgă„ ideile fără obstacole, fără critică și comentarii.

Ulterior, toate aceste ghinduri vor fi analizate de către Departament, publicate pe pagina WEB a FNSAA, expediate participanților la seminar pentru furnizarea de către dumnealor a opiniilor de modificare , completare a textului inițial.

Rezumatul final va fi examinat la Conferința anuală de Evaluare a activității structurilor Federației.

Printre principalele subiecte asupra cărora s-a lucrat, se enumără următoarele:

  1. Modelul (Chipul) Sindicatului real actual și pașii de reformare pe perioada scurtă (caracteristica, cauze, pași).
  2. Caracteristica membrului efectivului sindical actual real și intervenția in procesul de schimbare a cestuia.
  3. Problemele exodului sindical și sindicalizarea cu sindicate de tip nou și membri de sindicat cu spirit sindicalist
  4. Cartografierea situației din toate structurile sindicale, pentru crearea unui tablou real al situației și crearea bazei de date funcțională pe toată verticala.
  5. Modernizarea sistemului de informare a FNSAA inter și infrastructurală-Interacțiune, comunicare, legătura între tot efectivul sindical al Federației.

Notă: Premisele abordări acestor chestiuni constituie – situația critică în sindicalismul agroalimentar, manifestat în înrăutățirea situației membrilor de sindicat, nihilismului juridic din partea majorității angajatorilor, pasivitatea majorității sindicatelor, apariția exodului din sindicat și părăsirea FNSAA, etc.

 

Agenda seminarului (în format PDF) poate fi descărcată de aici.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu