Veaceslav Ioniță, Expert IDIS Viitorul, din nou protagonist la seminarul FNSAA „Agroindsind”

Tematica seminarului care s-a desfasurat la 04 august a.c. a fost conscrată uneia din sarcinile centrale ale misiunii sindicatului – dobîndirea salariului decent pentru salariat/membru de sindicat, prin implicarea directă și indirectă a acestuia în acțiunile respective

Activitatea dată constituie de fapt o continuitate a Mesei Rotunde „Reperele Depășirii deficitului Forței de muncă calificată la întreprinderile din Sectorul Agroindustrial din RM” din 26 iulie 2023, în cadrul căreia, printre cauzele fluctuației cadrelor de la întreprinderile agroindustriale, se numără și remunerarea neadecvată a muncii muncitorilor.

Însă, în cadrul acestui seminar, accentul s-a pus preponderent pe crearea unor premise inedite de impulsionare a mediului de afaceri și statul să manifeste suficientă responsabilitate în problema salariului adecvat muncii depuse de angajații întreprinderilor  din sector.

   

De fapt Tema readusă la seminar nu este nouă pentru participanți – Membrii Biroului Executiv și ai Comisiei de Revizie Financiara Centrala ale al FNSAA, Conducerea și colaboratorii Aparatului Central al Federației. Sunt clare și formele și metodele de activitate sindicală pentru dobîndirea acstuia – salariu decent de la angajator.

La seminar a fost menționat că pentru „Agroindsind”, Dialogul sindical/parteneriatul  social – este cea mai potrivită cale de a obține dreptatea social-economică pentru salariat. Se realizeză aceasta la trei nivele: Nivel Național Ramural – prin Comisiile pentru consultării și negocieri colective – produsul final fiind Convențiile respective semnate. Iar la întreprindere: Comisia Dialogului Social: Sindicat – Angajator, rezultatul principal fiind Contractul Colectiv de muncă semnat și pus pe rol

     

La seminar s-a mai menționat că Sindicatul mai are o „armă”: atunci cînd Angajatorul, Patronatul, Statul neglijează revendicările Sindicatului – are în arsenalul său, afirmat istoric, apelarea la inspecția muncii, Adresări în judecată, Acțuni de protest.

Toate acestea sunt cunoscute și răscunoscute în mediul sindicalist, dar, cu părere de rău, manifestări similare în ultimii 10 ani nu prea se înregistrează în practica sindicalistă  moldovenească.

Și totuși de ce la seminar a fost invitat dl Veaceslav Ioniță – Expert IDIS Viitorul – personalitate marcantă în Republică ?

Prima: Lucrurile pe interiorul Agroindsind-ului la acest capitol merg destul de nesatisfăcător.

Doi: se solicită o opinie profesionistă, proaspătă din afara spațiului nostru sindical.

E e menționat, că apelarea la Dl Ioniță s-a diovedit a fi mai mult ca reușită.

  • A fost în detalii descrisa statistica paradoxală, când, pe fundalul creșterii productivității întreprinderilor agroindustriale, tempoul sporirii salariilor este brusc disproporțional.
  • Mai mult ca atît, Expertul s-a expus în detalii asupra tehnicilor de presiuni și manipulări informaționale asupra Angajatorilor și structurilor statale în scopul responsabilizării acestora în problema remunerării decente a muncii salariaților.
  • Dl V.Ioniță n-a diminuat prin această expunere rolul negocierilor, presiunilor după caz în dobîndirea dreptății social/economice la întreprinderi. Din contra, a venit cu exemple cînd, prin crearea unui fon mediatic puternic de către sindicaliști – se poate obține o presiune „moale, lentă, neagresivă”, dar destul de influientă asupra Angajatorilor, Patronilor și structurilor statale, pentru a obține rezultatele scontate.

 Printre concluziile de la seminar – reformatarea Sistemului  Informare/Comunucare al FNSAA – este una centrală.

În acest context se înscrie perfect Programului Repornirii Sistemului Informare/Comunicare pe principii noi a rețelei FNSAA de informare/comunicare: Membru de sindicat-Liderul/Comitetul Sindical-UT/Reprezentanța – Centrul FNSAA și vice versa”, finalizarea căruia de către dna Corina Bulat (Responsabil de Serviciul Informare/Comunicare al DOEI FNSAA), este pe ultima sută de metri.

 La final: Seminarul a fost apreciat înalt de Conducerea de vîrf a FNSAA și majoritatea participanților, care au salutat debutul conlucrării IDIS Viitorul – FNSAA “Agroindsind”.

 Departamentul Organizare, Educație și Informare al FNSAA

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu