REZUMAT/Sinteză al Mesei Rotunde „Reperele Depășirii deficitului fortei de munca calificata la întreprinderile din Sectorul Agroindustrial din RM” din 26.07.2023

REZUMAT /Sinteză al Mesei Rotunde

  1. Specialiștii și muncitorii calificați se considera printre factorii determinanți în buna funcționare a întreprinderii și asigurarea competitivității mărfurilor și serviciilor prestate pe piața de desfacere internă și externă.
  2. Fiecare din Structurile organizatorice, instituțiile, reprezentanții cărora sunt participanții Mesei rotunde de azi, au rolul său concret specific în armonizarea Cererii și Ofertei forței de muncă calificată in sectorul agroindustrial, care este necesar de a fi manifestat cu o mai mare insitență, perseverență și consecutivitate.

 3. La momentul actual, în pofida eforturilor depuse de către majoritatea subiecților, care au atribuție la problema data – în sectorul agroalimentar criza forței de muncă la general și personalului calificat în special, capătă proporții alarmante.

 4. În acest context  Participanții la Masa Rotundă:

  • Sunt intenționați ca instituțiile pe care le reprezintă, în termeni proximi, să readucă pe agenda activitățiio abordare reactualizată a problemei resurselor umane în sectorul agroindustrial conform Recomandarilor IDIS Viitorul, care vor fi emise in decada a treia a lunii august:
  • Consideră oportuna utilizarea în activitatea ce urmează a Extrasului din Raportul Studiului efectuat de către IDIS Viitorul „Impactul Deficitului Forței de muncă calificată asupra sectorului agroindustrial: Situația la moment, cauze, perspective (Prezentarea în PPT se anexează).  
  • aderă la Parteneriatul Strategic AgroindVET,formând Platforma  transparentă de comunicare/conlucrare, conjugarea eforturilor în promovarea depășirii declinului forței de muncă în sectorul agroindustrial, contribuind la atribuirea acestui proces a caracterului consecvent și continuu
  • îndeamnă instituțiile de stat și din alte domenii de activitate, neparticipante la Masa Rotundă din 26.07.2023, să se alature la Platforma de comunicare/conlucrare, conjugarea eforturilor în promovarea depășirii declinului forței de muncă în sectorul agroindustrial
  • 5. Organizatorii Mesei Rotunde vor procesa propunerile înaintate de participanți, le vor prezenta spre examinare în cadrul atelierului de lucru cu participarea experților IDIS Viitorul și apoi vor iniția un feedback, oficial și transparent, cu instituțiile de rigoare.
  1. Participanții la Masa Rotundă apreciază, la valoarea cea mai înaltă, rolul IDIS Viitorul, Federației Naționale a Sindicatelor “Agroindsind”, structurilor sale teritoriale, precum și a Comitetului Sectorial “AgroindVET”, în organizarea impecabilă a activităților premergătoare Mesei Rotunde din 26.07.2023 și desfășurarea cu succes a acesteia.

 Notă: La arezumat se anexează Prezentarea Analizei efectuată de IDIS Vitorul la subiectul discutat si celelalte prezentari

 CHIȘINĂU 26.07.2023

230726_Ionita_Sindicate_Muncitori_Agricultura

Prezentare UT-CR.AgroindVET 26.07.2023 Ungheni

Prezentare UT-CR.AgroindVET Drochia 26.07.2023 — копия

Prezentare UT-CR.AgroindVET 12.07.2023 REZINA

доклад SVETLII

Prezentare Masa rotunda ANOFM

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu