Ziua Națională a Vinului – eveniment emblematic al țării noastre

În perioada din 5 – 6 octombrie un număr record de vinificatori – 68 de companii vinicole din cele 4 regiuni cu Indicație Geografică Protejată, au participat la eveniment. Ziua Națională a Vinului  a fost organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Primăria Municipiului Chișinău.

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație ”Agroindsind” din Republica Moldova felicită călduros angajații din ramura vitivinicolă, membrii de sindicat, urându-le sănătate, succese frumoase în muncă și viața lor personală. Consiliul Sindicatelor din vinificație, viticultură și producerea băuturilor alcoolice de pe lângă Federație reprezintă interesele a 4.135 membri de sindicat, angajați la 18 întreprinderi ai ramurii, ce-a ce constituie aproximativ 10% din numărul total. Cauza principală de preocupare a Consiliului  este criza profundă a ramurii, provocată de embargoul Federației Ruse şi administrarea neeficientă a întreprinderilor. Deja de mai mult timp, Sindicatele atrag atenția Guvernului, asupra problemei angajaților care muncesc în condiții nocive, beciuri subterane, unde umiditatea și temperaturile joase provoacă deferite boli și maladii, dar care nu se bucură de anumite facilități pentru pensionare, precum au alte categorii de angajați din economia națională. Alarmantă este situația și la întreprinderi care se află în proces de insolvabilitate, ude Statul deține pachetul de control: activitate redusă, salarii mici, fluxul de cadre, creșterea datoriilor, etc. Administrația acestor întreprinderi, în baza Legii nr.149 din 29.06.2012 ”Insolvabilității”, art.96 nu recunosc aplicarea Contractelor Colective de muncă, considerând greșit că ele cuprind anumite acțiuni a căror efectuare afectează masa debitoare, efectuează presiuni și răfuială camuflată asupra liderilor de sindicat. La 21 iunie a.c. Biroul Operativ al Branșei a analizat problemele curente al ramurii, au fost aprobate un șir de hotărâri adresate FNSAA ”Agroindsind”, CNSM, Agenției Proprietății Publice, Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Patronatelor care sperăm vor ameliora situația.

La eveniment au participat: dl Mămăligă Vasile, președinte interimar, dna Lupașcu Silvia președintele Branșei si a Sindicatului SA „Vinuri Ialoveni”, dl Pojoga Iurie, șeful Departamentului Protecția Muncii, dna Punga Larisa, președintele Sindicatului ANSA, dl Tudoreanu Valeriu, vicepreședinte al Branşei, reprezentant al Sindicatului SA ”Cricova” Combinat de vinuri spumante, dl Biriuc Vladimir, președintele Sindicatului SA ”Barză Albă” m.Bălți, colectivele de muncă SA ”Aroma”,  Combinatul de vinuri spumante ”Cricova” SA, SA ”Barză Albă”, SA ”Vinuri Ialoveni”, Fabrica de păstrare a vinului de calitate „Mileştii Mici”, SA „Vinuri de Comrat”, Întreprinderea Mixtă „Ungheni Vin” SA, Întreprinderea Mixtă „Călăraşi Divin” SA, etc. Oficiul Național al Viei şi Vinului, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului au apreciat înalt rezultatele de performanță ale întreprinderilor SA ”Vinuri de Comrat”, Combinatului de vinuri spumante SA ”Cricova”, etc. care au fost decorate cu medalii și diplome. Peste 80% de vinuri moldovenești sunt exportate pe piețele țărilor din străinătate precum Republica Belarusi, Kazahstan, Rusia, Ucraina, Cehia, Polonia, România, Slovacia, USA și China, ceea ce constituie 156,1 milioane de dolari SUA pentru economia națională.

 Vasile Mămăligă, președinte interimar FNSAA ”Agroindsind”     

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu