Adunarea de dare de seamă și alegeri a Consiliului Sindicatelor din vinificație, viticultură și producerii băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind”


La 09 noiembrie 2018, în incinta sălii de conferințe a CNSM a avut loc adunarea de dare de seamă și alegeri a Consiliului Sindicatelor din vinificație, viticultură și producerii băuturilor alcoolice FNSAA ”Agroindsind”. La adunare au participat: membrii Branșei, liderii organizaților sindicale din ramura viti-vinicolă, conducerea și angajații Centrului Federației ”Agroindsind”: dl. Mămăligă Vasile, vicepreședinte, președinte interimar, dl. Pojoga Iurie, secretar-executiv, coordonator-expert al Branșei și dl. Evstratii Vasile, șeful Direcției Juridice.

Raportul pe marginea activității Branșei pentru patru ani a fost prezentat de către dna Lupașcu Silvia, președintele Branșei. Raportul Dumneaei s-a axat pe activitatea Branșei:

  • în raport cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (inclusiv prin colaborare cu Consiliul pe filiera de produse ”Struguri, vin, produse pe bază de vin și produse procesate” și Oficiul Național al Viei și Vinului);
  • în raport cu conducerea Federației ”Agroindsind” (inclusiv colaborareea cu Direcția Educație și Direcția Juridică);
  • în raport cu Sindicatele întreprinderilor viti-vinicole (inclusiv prin colaborare cu administrația acestora);
  • în raport cu NGO-rile din Republica Moldova, cu obiective și scopuri similare.

S-a constat că condițiile în care activează sindicatele Branșei au devenit mai complicate, pe de o parte s-au redus simțitor posibilitățile financiare ale Centrului Federației (pe motivul nerespectării de unii subiecți disciplinei financiare), pe de alta, reducerea spațiului de manevră social-juridic a legislației în vigoare (modificările în Codul Muncii).

O problemă majoră pentru angajații din ramură o constituie prevederile legislației referitor la situația juridică a întreprinderilor aflate în insolvabilitate, multe întreprinderi din Branșă aflându-se în această situație o perioadă îndelungată de timp în virtutea situației economice precedente (embargou-ri, criză financiară, etc.). Totodată, alineatul doi, art. 96 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 permite desfacerea unilaterală a Contractului colectiv de muncă cu drepturi și garanții suplimentare a salariaților, fapt deseori aplicat abuziv de către administratorii insolvabilității.

În circumstanțele actuale, Adunării Consiliului Sindicatelor i s-a propus adoptarea unei decizii asupra continuării sau sistării activității ulterioare a Branșei. Prin vot unanim a fost confirmată dorința de a continua activitatea Branșei. În calitate de președinte, prin vot unanim a fost ales președintele Branșei dna Lupașcu Silvia și noua componență a Biroului Operativ.

La final a fost adoptată și Rezoluția Adunării (PDF).

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu