Seminar cu liderii Sindicatelor Afiliate Direct în România

nr1

La iniţiativa liderilor sindicali, în perioada 17-21 octombrie a.c., în România, Slănic-Moldova, a avut loc seminarul cu tematica „Cu privire la aplicarea tehnologiilor informationale moderne în activitatea sindicală”. În cadrul seminarului participanţii au făcut cunoştinţă cu părţile componente ale unui computer modern, funcţiile şi capacităţilor lor, principalele direcţii de aplicare a tehnologiilor informationale moderne:

  • formarea şi scrierea unei scrisori, unui document;
  • deschiderea şi folosirea poştei electronice gratis;
  • crearea şi aplicarea în texte a tăbliţelor, completarea cu informaţie;
  • aplicarea foto materialelor, imaginilor internet;
  • aplicarea produselor audio şi materialelor video;
  • completarea documentelor (rapoartelor statistice şi financiare);
  • crearea foilor volante, broşurilor, etc…;
  • navigarea pe Internet.

Concomitent, dl Boţa Sergiu, vicepreşedintele FNSAA „Agroindsind”, a prezentat tema: „Cu privire la gestionarea bugetului sindical în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

nr2

Pe parcurs, participanţii au avut posibilitatea să aprecieze funcţionarea staţiunii balneo-climaterice „Slănic-Moldova”, a sindicatelor din România, calitatea serviciilor acordate membrilor de sindicat.

Secretariatul FNSAA „Agroindsind”

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu