Un eveniment extraordinar în activitatea Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentatie „Agroindsind”

B8

În perioada 03-05 octombrie, curent Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentatie „Agroindsind” a găzduit delegația Sindicatului Lucratorilor din Complexul Agroindustrial din Republica Belarusi în componența: vicepresedintelui  Sindicatului din CAI – Lebedev Constantin si Președinților Comitetelor Regionale: Gomeli, Moghilev, Vitebsc, Rogaciov, Minsk, Grodnen, Molodecinen, Brest ale acestui sindicat.

Principala activitate realizată de către  sindicaliștii Belaruși a fost participarea, derînd cu reprezentanții Consiliilor Regionale și ai Sindicatelor afiliate direct ale FNSAA „Agroindsind”  la Seminarul comun: FNSAA-R.Moldova  –  Sindicatul din CAI – R.Belarusi, consacrat preponderent Rolului Sindicatului în pregătirea forței de muncă pentru întreprinderile din ramură.

În urma discuțiilor, schimbului de opinii participanții la seminar au ajuns la concluzia că sindicatele, prin difiniție, au un interes direct față de dezvoltarea sistemului de formare  profesională în ramură, in special cu referire la promovarea dreptului salariaților la Formarea Profesională Continuă. S-a atras atenția la problema neconștientizării, de catre o mare parte de salariați, a importanței instruirii profesionale, recalificării, însușirii  meseriilor megieșe, perfecționării profesionale și validării oficiale a competențelor însușite non/neformal. A fost subliniată legătura liniară dintre Formarea Profesională continuă a salariaților și garanția locului de muncă, creșterea în carieră și a salariului de funcție, posibilități de angajare în cîmpul muncii în caz de reducere a postului de muncă, etc. Colegii Beloruși au apreciat înalt eforturile Centrului FNSAA, activitatea Educațională și faptul că Promovarea   dreptului  salariaților de Formare Profesională Continuă este considerată la cel mai înalt nivel al Federației – misiune sindicală importantă de protecție a membrului de sindicat. Tot odată, participanții la seminar au căzut de acord că majoritatea structurilor sindicale nu acordă importanță cuvenită problemei dreptului Salariatului la Formarea Profesională Continuă.

B6

În final participanții la seminar au conturat unele sarcini pentru structurile sindicale la tema dată. Printre acestea se enumără:

– Organizarea Campaniilor de informare – promovare a învățămîntului profesional continuu a salariaților întreprinderilor din ramură și identificarea necesităților de formare profesională a lor;

– Dobîndirea de la Angajator – cuprinderea maximală a solicitanților cu instruirea prin diferite forme, materializînd acest proces în programele anuale realizate și prevederele respective în CCM;

Plus la acesta, oaspeții au vizitat Comitetele sindicale ale SA „Cricova”,  SA „Franzeluța” si IM „Sudzuker-Moldova” SA, rămînînd plăcut impresionați de activitatea acestor sindicate și de funcționarea întreprinderilor în întregime.

E de menționat faptul, că activitățile organizate fac parte din lista prevederilor Contractului de Colaborare FNSAA ”Agroindsind” R.Moldova – Sindicatul CAI R.Belarusi, semnat de către Conducerile de vîrf respective.

Evaluarea vizitei a avut loc în biroul Președintelui Federației „Agroindsind”. Domnul Sergiu Bernevec, președintele Federatiei, a trecut în revistă file din istoria Mișcării sindicale din ramură, a familiarizat colegii din Belarusi cu aspectele activității Federației și prioritățile ei de activitate. La întrevedere au participat de asemenea vicepreședinții Federației domnii Vasile Mămăligă, Sergiu Boța si colaboratori ai aparatului Central al FNSAA.

B17

La despărțire, participanții la întrevedere au exprimat intenția comună de a continua colaborarea între aceste două sindicate frățești prin diferite forme, în special realizarea unui proiect comun educațional. E de menționat că Delegația Sindicatului Frățesc, apreciind înalt funcționarea Sistemul Educațional al FNSAA, au solicitat deplasarea formatorilor Federației „Agroindsind” în Belarusi pentru petrecerea activităților de formare Sindicală în stil modern.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu