Consolidarea parteneriatului social și modernizarea învățământului VET în ramura Agricultură și Industria Alimentară

Aceasta sarcina este permanent actualizata in discutiile intre partenerii sociali din ramura. Printre acestea, un loc important ii revine Conferinței anuale recente, consacrata cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar, dezvoltării Sistemului Profesional-tehnic și parteneriatului strategic VET din Ramură, organizata de Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară, de comun cu Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului.

Subiectul discutiilor deriva din mai multe considerente, spre ex:

  • Necesitatea sinergiei eforturilor parteneriatului social din ramura, in scopul armonizarii cererii si ofertei in domeniul VET;
  • In acest context – modernizarea sistemului de pregatire a cadrelor didactice din invatamintul agroindustrial;
  • Etc…

Cu referire la evenimentul nominalizat, e de mentionat participarea reprezentatilor conducerii de virf ale acestor doua institutii importante a dlor: Ion Parea, viceministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Mămăligă, vicepreședinte al FNSAA “Agroindsind”; reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrului Metodic pentru Învățământ, Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul profesional, proiectelor educaționale partenere, precum și reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordinea ministerului: directori-adjuncți, metodiști și președinți ai comitetelor sindicale din instituții.

Ca punct de pornire a discutiilor a constituit raportul privind activitatea instituțiilor de învățământ din domeniul agricol în anul 2016-2017, prezentat de Rodica Reșitca, Șef Direcţie ştiinţă, educație şi extensiune rurală, in care s-au regasit sarcinile prioritare pentru perioada 2017-2018.

Leonard Palii, șeful Direcției Educație a FNSAA „Agroindsind”, Președinte al Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională din Ramură, s-a referit, în special, la necesitatea instituirii Parteneriatului Responsabilității Sociale Corporative (RSC) în domeniul pregătirii cadrelor pentru ramura Agriculturii și Industriei Alimentare (notiune formulata in premiera de catre dl Sergiu Bernevec, presedinte al FNSAA “Agroindsind”).  Potrivit acestuia, esenta RSC in domeniul VET, o constituie asumarea benevola de catre partenerii sociali a propriilor angajamente suplimentare legislatiei in vigoare.

Un rol important in reusita activitatii, de rind cu alte prezentari, l-au jucat expunerile unor bune practici de parteneriat social din Uniunea Europeană, rolul și activitățile Comitetului Sectorial din ramura agriculturii și industriei alimentare, mecanismele de instituționalizare a parteneriatului responsabilității sociale corporative în ramură. Un alt aspect important al discursului prezentat, care a trezit interes sporit, ține de instituirea parteneriatului în domeniul formării profesionale la nivel teritorial și de branșă.

Rezumat

Organizarea în comun de către FNSAA “Agroindsind” în strînsă colaborare cu MADRM a Conferinței anuale consacrate cadrelor didactice din învățământul professional-tehnic postsecundar, dezvoltării Sistemului Profesional-tehnic și parteneriatului strategic VET din Ramură, constituie încă un argument  convingător al parteneriatului FNSAA-MADRM.

Atît la baza concepției Conferinței, cît și în realizarea practică a agendei activității, au fost puse analize serioase a situației în sistemul VET in Ramură; Directivele UE în fomeniul VET; Orientări stipulate în Acordul de Asociere UE-RM cu referire la subiectele discutate; Materiale metodice oferite de către Echipa GOPA în RM; Propriile experiențe și viziuni accumulate în dinamica ultimului an de activitate; Crearea Parteneriatului Responsabilității Sociale Corporative (RSC) în domeniul pregătirii cadrelor pentru ramura Agriculturii și Industriei Alimentare.

Acest fundal teoretico-practic al Conferinței a asigurat suscesul acesteia, care afinalizat cu concluzia:

Sinergia tuturor Actorilor interesați în Forță de Muncă Modernă – condiția de bază în Obținerea Rezultatelor Performante solicitate de la VET”.

Plus la aceasta Conferința a readus pe ordinea de zi a ramurii dilema sacramentala pentru Actorii Sociali din teritoriu, preocupați de problema Resurselor Uman.

Leonard Palii,

Șef Direcție Educație FNSAA “Agroindsind”, Președinte al Comitetului Sectorial
pentru Formare Profesională din ramura Agricultură și Industria Alimentară;

Corina Bulat,

sef Serviciu Relatii Internationale si Protocol al FNSAA “Agroindsind”,
Secretar–Organizator al Comitetului Sectorial
pentru Formare Profesională din ramura Agricultură și Industria Alimentară.

Anexă Dezvoltarea parteneriatului.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu