Arhiva rubricii ‘Activități’

Consolidarea parteneriatului social și modernizarea învățământului VET în ramura Agricultură și Industria Alimentară

Aceasta sarcina este permanent actualizata in discutiile intre partenerii sociali din ramura. Printre acestea, un loc important ii revine Conferinței anuale recente, consacrata cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar, dezvoltării Sistemului Profesional-tehnic și parteneriatului strategic VET din Ramură, organizata de Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Industria Alimentară, de comun cu Ministerul Agriculturii […]

Un eveniment extraordinar în activitatea Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentatie „Agroindsind”

În perioada 03-05 octombrie, curent Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentatie „Agroindsind” a găzduit delegația Sindicatului Lucratorilor din Complexul Agroindustrial din Republica Belarusi în componența: vicepresedintelui  Sindicatului din CAI – Lebedev Constantin si Președinților Comitetelor Regionale: Gomeli, Moghilev, Vitebsc, Rogaciov, Minsk, Grodnen, Molodecinen, Brest ale acestui sindicat.

Recrutarea internă, extinderea de la sindicat (organizația de bază) la sindicat de model unificat

În perioada 03 – 08 iulie 2017, conform planului de activitate, în România (Eforie Nord) a avut loc seminarul „Recrutarea internă, extinderea de la sindicat (organizaţia de bază) la sindicat de model unificat” cu participarea liderilor sindicali. În cadrul seminarului a fost prezentată informaţia cu privire la sindicalizarea şi recrutarea internă in sindicatele afiliate direct […]

Congresul VII FNSAA „Agroindsind”

Pe 30 martie 2017, în incinta sălii de şedinţe a sanatoriului „Struguraş”, s. Cocieri, r-l Dubăsari, a avut loc Congresul VII ordinar al FNSAA „Agroindsind”. În agenda Congresului au fost discutate aşa întrebări precum: activitatea Federaţiei in perioada 2012-2016, raportul Comisiei de Revizie Financiară Centrală, alegerea organelor de conducere, aprobarea Regulamentului Comisiei de Revizie Financiară […]

Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatului social în domeniul formării profesionale

Acţiune de protest la sediul Parlamentului Republicii Moldova

La iniţiativa Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, pe 09 decembrie 2016, a avut loc pichetarea Parlamentului Republicii Moldova, cerând deputaţilor să ia în consideraţie amendamentele CNSM (textul integral îl puteţi citi pe situl www.cnsm.md ) la proiectul privind reforma sistemului de pensii, care este supus dezbaterilor în cadrul ședinţei Legislativului.

Vizită de lucru la Comitetul Republican al Sindicatelor angajaților Complexului Agro-industrial din Republica Belorusa

Între 29 noiembrie şi 4 decembrie a. c. de către conducerea FNSAA „Agroindsind” în componenţa: dd Bernevec Sergiu, preşedinte, Mămăligă Vasile, vicepreşedinte, şef Direcţie Protecţia Muncii, Pojoga Iurie, secretar-executiv, la invitaţia părţii beloruse, a fost efectuată o vizită de lucru la Comitetul Republican al Sindicatelor angajaţilor Complexului Agroindustrial din Republica Belorusa.

„Spirito sano in corpore sano”

La 29 mai 2016, în capitala tineretului – oraşul Ialoveni, la iniţiativa Biroului Operativ al Branşei din vinificaţie, viticultură şi producerea băuturilor alcoolice cu suportul Biroului Executiv FNSAA şi Primăriei oraşului a avut loc campionatul de fotbal „Junior 2016”.

Liderii sindicatelor afiliate direct în căutarea soluţiei

În perioada 26-28 mai a.c. în incinta sanatoriului „Struguraş” a avut loc seminarul cu tematica: „Calendarul sindical şi instrumentele de realizare” şi „Lucrările de secretariat în organizaţiile sindicale ale FNSAA „Agroindsind” cu participarea Sindicatelor afiliate direct. Concomitent a fost efectuat un sondaj la tema verificării: problemelor, propunerilor şi necesităţilor cât la nivel de organizaţie sindicală […]