Prima ședință post Congres a Consiliului General al FNSAA „Agroindsind”

La 17 iunie a.c. Consiliul General al Federației „Agroindsind” s-a convocat în prima sa ședință de după Congresul VIII al FNSAA „Agroindsind”, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la membrii Biroului Executiv al FNSAA „Agroindsind”
  2. Cu privire la Comisia pentru actualizarea Statutului FNSAA „Agroindsind”
  3. Cu privire la Rezumatul Seminarului: Planificarea activităților Centrului FNSAA și asubdiviziunilor Federației pentru Sem.II, 2022 în lumina Hotărîrilor și Rezoluției Congresului VIII al FNSAA”

 După tradiție Ședința Consiliului a fost anticipată de Seminarul metodic, în care au activat 5 Ateliere de lucru, membrii focus-grupurilor fiind membrii Consiliului General și colaboratorii Aparatului Central al Federației. Atelierele de lucru au fost consacrate mai multor teme. In cadrul lor s-au perfectat materialele metodice respective:

  • Fragmentul Planului Model de activitate a Comitetului sindical in sem.II, 2022 (in lumina documentelor Congresului VIII)
  • Schita Planului model de activitate a Uniunii teritoriale (Reprezentantei) in sem.II, 2022(in lumina documentelor Congresului VIII)
  • Teze/repere ale Planului de activitate a Centrului FNSAA in sem.II,2022
  • Scenariul (model) al Campaniei de Informare a Efectivului sindical „Spre un sindicat Combativ, Modern si Consolidat”
  • Algoritmul Procesului de revizuire/actualizare a Statutului FNSAA „Agroindsind”

Pentru specificare: În conformitate cu Hotărîrea Consiliului General „Cu privire la Rezumatul Seminarului: Planificarea activităților Centrului FNSAA și asubdiviziunilor Federației pentru Sem.II, 2022 în lumina Hotărîrilor și Rezoluției Congresului VIII al FNSAA” – Sindicatele, Uniunile Teritoriale/Reprezentanțele FNSAA, Aparatul Central al Federației, în termeni proximi, vor planifica și vor lansa faza incipientă (Sem.II, 2022) de promovare/implementare a Rezoluției Congresului VIII al FNSAA, ghidîndu-se de concluziile/recomendarile ce se conțin in Rezumatul Seminarului dat și materialele metodice adiacente, care vor fi perfectate final de către Departamentul Organizare, Educație și Informație.

 În continuare urmează publicarea Hotărîrilor Consiliului General din 17.06.2022, Rezumatului Seminarului și materialelor adiacente perfectate.

Departamentul Organizare, Educație și Informație al FNSAA

Programul Seminarului 17.06.2022

Fragment Plan Model Sind.Sem.II.2022 CU PROPUNERILE GRUPULUI

Schița Planul-model de activitate a Uniunii Teritoriale (Reprezentanței FNSAA) pentru Sem.II, 2022

Teze-repere ale Planului de activitate a Centrului FNSAA in Sem.II, 2022

Scenariu Model Campania Informationala in Sind.Bază

Algoritmul Procesului de revizuire actualizare a Statutului FNSAA

HOTARIRE CG CU PRIVIRE LA MEMBRII BIROULUI EXECUTIV

HOTARIRE CG CU PRIVIRE LA COMISIA DE ACTUALIZARE A STATUTULUI

HOTARIRE CG CU PRIVIRE LA REZUMATUL SEMINARULUI DIN 17.06.2022

Rezumat Seminar final

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Lasă un comentariu